موضوعات = روانشناسی یادگیری
تعداد مقالات: 55
2. تأثیر نوع بیان آموزشی بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 113-131

10.22054/jep.2019.30257.2174

فاطمه قناعتیان جهرمی؛ سعید ارشم؛ رسول یاعلی


7. تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 133-153

10.22054/jep.2019.30599.2183

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی


8. تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 217-237

10.22054/jep.2019.35337.2381

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین نادری پور؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی


10. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22054/jep.2019.24967.1948

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی


12. تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 45-85

10.22054/jep.2019.26393.2022

مسعود حسینچاری؛ فتانه قزل‌بیگلو؛ بهرام جوکار


13. مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 147-173

10.22054/jep.2019.40810.2634

خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی


17. بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 127-145

10.22054/jep.2019.36758.2454

رزیتا مشعشعی؛ حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


20. تأثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 51-70

10.22054/jep.2019.35408.2384

جمشید حیدری؛ حسین مرادی مخلص؛ ابراهیم ابوالقاسمی


23. اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 171-193

10.22054/jep.2019.37913.2510

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده


24. بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 155-169

10.22054/jep.2019.37802.2503

محمد باقر مجیدیان فرد؛ مژگان محمدی مهر؛ مرتضی نجیمی