موضوعات = روانشناسی یادگیری
تعداد مقالات: 55
2. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22054/jep.2019.24967.1948

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی


4. تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 45-85

10.22054/jep.2019.26393.2022

مسعود حسینچاری؛ فتانه قزل‌بیگلو؛ بهرام جوکار


6. تأثیر نوع بیان آموزشی بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 113-131

10.22054/jep.2019.30257.2174

فاطمه قناعتیان جهرمی؛ سعید ارشم؛ رسول یاعلی


7. تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 133-153

10.22054/jep.2019.30599.2183

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی


11. تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 217-237

10.22054/jep.2019.35337.2381

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین نادری پور؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی


14. تأثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 51-70

10.22054/jep.2019.35408.2384

جمشید حیدری؛ حسین مرادی مخلص؛ ابراهیم ابوالقاسمی


17. بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 127-145

10.22054/jep.2019.36758.2454

رزیتا مشعشعی؛ حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


18. مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 147-173

10.22054/jep.2019.40810.2634

خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی


22. تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22054/jep.2019.38292.2523

افراسیاب صادقی؛ جلال هاشمی؛ منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم


25. بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 113-130

10.22054/jep.2019.39297.2564

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی