دوره 18 (1401)
دوره 17 (1400)
دوره 16 (1399)
دوره 15 (1398)
دوره 14 (1397)
دوره 13 (1396)
دوره 12 (1395)
دوره 11 (1394)
دوره 10 (1393)
دوره 9 (1392)
دوره 8 (1391)
دوره 7 (1390)
دوره 6 (1389)
دوره 5 (1388)
دوره 4 (1387)
دوره 3 (1386)
دوره 2 (1385)
دوره 1 (1384)
محل نشر ایران - تهران
ناشر دانشگاه علامه طباطبائی
شروع انتشار پاییز 1384
وضعیت چاپ الکترونیکی و چاپی
درصد همانندجویی 15%
زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)
هزینه انتشار بلی
نوع نشریه علمی
نوع داوری داوری بسته (حداقل 2 داور)
زمان داوری 9 هفته تا 6 ماه
-------------------------------
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 610
تعداد نویسندگان 1,279
تعداد مشاهده مقاله 1,103,162
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,046,028
نسبت مشاهده بر مقاله 1808.46
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1714.8
-------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,997
تعداد مقالات رد شده 2,297
درصد عدم پذیرش 77
تعداد مقالات پذیرفته شده 263
درصد پذیرش 9
زمان پذیرش (روز) 494
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 172

فصلنامه روان شناسی تربیتی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه روان شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم روان شناسی تربیتی را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. نشریه با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود.  

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی و پایداری آن در دانش آموزان

سالار قاسمی؛ قدسی احقر؛ داود تقوایی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74413.3868

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودشکوفایی دانش آموزان در درس علوم و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 کرج در سال ...  بیشتر

رابطه سیستم‌های مغزی / رفتاری، تکانشگری و کاهش اهمیت تأخیری با رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه‌ای اختلال در تنظیم هیجان

لیلا علیزاده؛ خدامراد مومنی؛ هاشم جبرائیلی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 26-45

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74079.3856

چکیده
  نوجوانی دوره‌ای از تحول اساسی در رشد عاطفی، اجتماعی، عصبی و شناختی است که با افزایش آسیب‌پذیری در برابر صدماتی مانند تصادفات رانندگی، جرایم خشونت‌آمیز، اعتیاد و روابط جنسی همراه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اختلال در تنظیم هیجان در رابطه با سیستم‌های مغزی / رفتاری، تکانشگری و کاهش اهمیت تأخیری در رفتارهای ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل محتوای کمی کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی از منظر تحریک کنجکاوی دانش‌آموزان

سید عباس رضوی؛ فرشته خادمی نیا؛ سید منصور مرعشی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 46-70

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73959.3850

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان توجه کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی به قوه کنجکاوی دانش‏ آموزان ‏‏انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی بود. قلمرو پژوهش، همۀ کتاب‌های درسی دورۀ دوم ابتدایی بوده است. برای گردآوری داده‌ها، از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی چک لیست با استفاده از شاخص CVI (والتز و باسل) محاسبه شد. برای اطمینان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار

علی جلیلی شیشوان

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 72-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73921.3848

چکیده
  عوامل روانشناختی مقدمه مهمی برای شروع آسیب های ورزشی هستند و همچنین نقش مهمی در توانبخشی آسیب و در نهایت بازگشت موفقیت آمیز به بازی دارند. هدف این پژوهش پیش‌بینی روانشناختی عملکرد پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
 فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب آوری

مرضیه غلامی توران پشتی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 102-126

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72087.3782

چکیده
  شیوع جهانی ویروس (کووید-19 ) باعث افزایش مشکلات روانشناختی در خانواده ها گردیده است. از آنجا که تاب آوری نقش بسزایی در بهداشت روانی و جسمانی افراد دارد لذا پژوهش حاضر با هدف فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب آوری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب کرونا و تاب آوری یک رابطه متوسط و معناداری وجود دارد میانگین اندازه اثراضطراب ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی

مرتضی زیبایی ثانی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالقاسم شکیبا

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71008.3745

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی انجام‌گرفته است. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی مرکز اختلالات یادگیری آموزش‌وپرورش سبزوار به تعداد 50 ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
آزمون برازندگی مدلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش آموزان متوسطه دوم

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ مریم غلامرضایی نژاد اناری؛ الهام محمودآبادی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69945.3703

چکیده
  این مطالعه باهدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر انار انجام گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی است و 270 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به سؤالات مقیاس انگیزش پیشرفت والرند و همکاران (1992)، خرده مقیاس خودکارآمدی ...  بیشتر

اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر شادکامی و امیدواری در کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمدمهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2021.56254.3180

چکیده
  کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که می‌تواند بر شادکامی و امیدواری کودک مبتلا به دیابت تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بر شادکامی و پذیرش بیماری در کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2 بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی ...  بیشتر

تأثیر بازی های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی

علیرضا جعفری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 71-85

چکیده
  زمینه: زندگی اجتماعی دارای شاخص ها و نمادهایی است. بدون شناخت نمادهای اجتماعی، نمی‌توان در اجتماع زیست. در واقع، مقدمه ی زندگی اجتماعی،«اجتماعی شدن» است؛ و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم جهت بهینه سازی بستر مناسب به منظور افزایش و ارتقاء رشد اجتماعی کودکان در دوران رشد تلاش می کنند. هدف: این پژوهش با هدف ...  بیشتر

بررسی رابطه روش های تدریس (مباحثه گروهی،پرسش وپاسخ،نمایش علمی وسخنرانی) باانگیزه پیشرفت در دانشجویان

مریم رحیمی مند؛ عباس عباس‌پور

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4079

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی،پرسش و پاسخ،نمایش علمی و سخنرانی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان مراکز تربیت معلم استان البرز بودند.در یک طرح نیمه آزمایشی 270 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب ودرچهار گروه جایگزین شدند.د انشجویان نمونه تحقیق پس از قرارگرفتن ...  بیشتر

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان: دوره راهنمایی شهر تهران

محمد معتقد لاریجانی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 211-222

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران صورت گرفت. پژوهش از پس رویدادی بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران که در سال تحصیلی 87- 86 در مدارس این شهر مشغول به تحصیلی بودند 740  دانش آموز دختر و پسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان‌های شهر اصفهان (پیش‌بینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی)

عزت اله قدم پور؛ داود میرزایی فر؛ سعیده سبزیان

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 233-247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی (شناختی، رفتاری و عاطفی) و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­­های شهر اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­های شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. نمونه آماری برابر با 360 نفر که به روش نمونه­گیری تصادفی مرحله­ای ...  بیشتر

تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 94-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی در کاهش تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. جامعه‏ی‏ پژوهش ازکلّیه‏ی دانش‏آموزان پسر مقطع پیش‏دانشگاهی شهر شهریار در سال‏تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها ...  بیشتر

کارکردهای شبکه های اجتماعی در سرمایه روان شناختی کاربران

الهه کاکاوند؛ علی دلاور؛ افسانه مظفری؛ نسیم مجیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

https://doi.org/10.22054/jep.2023.54240.3091

چکیده
  شبکه های اجتماعی نوین به عنوان عرصه ای نوظهور تمام مناسبات بشری را تحت تاثیر قرار داده اند. از جمله می توان به تعریف از سرمایه های مختلف انسانی اشاره کرد. از جمله باز تعاریف جدیدی که از سرمایه صورت گرفته است مبحث سرمایه روانشناختی می باشد. سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روان شناسی مثبت گرا می باشد که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد ...  بیشتر

تأثیر بار شناختی برونزاد بر درگیری شناختی و بار شناختی مطلوب دانشجویان: اثر دشواری مطلوب

سعیده زاهد؛ حسین کارشکی؛ پروین روشن قیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71445.3759

چکیده
  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر بار شناختی برونزاد بر درگیری شناختی و بار شناختی مطلوب در دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی شهرستان اصفهان بود. ابتدا 30 دانشجو به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و تصادفاً به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تدوین مدل علی درگیری تحصیلی برمبنای ذهن آگاهی تحصیلی با میانجیگری ترس از شفقت به خود، خردورزی تحصیلی و هسته ارزشیابی خود در دانشجویان

حسین نادری پور؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رسول کردنوقابی؛ شهریار یارمحمدی واصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74100.3857

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل علی درگیری تحصیلی برمبنای ذهن آگاهی تحصیلی با میانجیگری ترس از شفقت به خود، خردورزی تحصیلی و هسته ارزشیابی خود در دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی (در قالب مدل سازی معادلات ساختاری) بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در سال تحصیلی 1402-1401 بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
باورهای شایستگی تحصیلی درس علوم: سنجش میزان تأثیرپذیری از پیشایندها و تاثیرگذاری بر پیامدهای آموزشی

مجتبی جهانی فر؛ فاطمه دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2024.70306.3719

چکیده
  خودپنداره و خودکارآمدی، مهمترین باورهای شایستگی تحصیلی هستند که البته آگاهی اندکی در مورد نقش این باورها در درس علوم ‌وجود دارد و تا کنون روابط ساختاری جداگانه بین این باورها و پیشایندها و پیامدهای آموزشی در درس علوم در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر این روابط ساختاری را با استفاده از رگرسیون متغیرهای مکنون، در مجموعه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌های شناختی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه (یک مطالعه کیفی)

احمدرضا قلی پور؛ طیبه تجری؛ علی اصغر بیانی؛ جوانشیر اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71648.3768

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه‌های شناختی بود که در فرایند ترغیب به رفتار کارآفرینانه نقش علی ایفا کردند. روش پژوهش کیفی و بر اساس نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارآفرینان صنایع تبدیلی کشاورزی استان مازندران در مقطع زمانی زمستان 1400 تا بهار 1401 و نمونه آماری پژوهش 21 نفر از خبرگان سازمانی و نظری بودند که به روش نمونه‌برداری ...  بیشتر

ساخت و رواسازی پرسشنامه یاری گری

ریحانه رحیمی؛ شیرین رشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2024.74024.3852

چکیده
  یاری‌گری که یکی از انواع رفتار جامعه‌پسند است به اقدام یا فعالیت دواطلبانه‌ای اشاره دارد که فرد در جهت کمک به دیگران بدون داشتن هرگونه چشم داشت یا انتظاری نشان می‌دهد. در این پژوهش هدف ساخت ابزاری روا و پایا جهت اندازه‌گیری سازه یاری‌گری بود. پرسشنامه یاری‌گری براساس مطالعه پیشینه توسط پژوهشگران طراحی و با نظر متخصصین تغییراتی ...  بیشتر

ابر واژگان