نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و توسعۀ نرم‌افزار جدول مشخصات آزمون تلفیقی (رویکرد مارزانو و کندال و اندرسون و همکاران) برای درس علوم پایۀ ششم ابتدایی از رویکرد تحقیق و توسعه استفاده کرد. جامعه شامل ابزارها ی آزمون‌سازی تحت وب و متخصصان سنجش و اندازه‌گیری، نرم‌افزار و علوم بود. دو فاز از سه فاز رویکرد تحقیق و توسعه (با چشم‌انداز معماری) در این مقاله مورد نظر بوده است: فاز اول شامل تحلیل نیازها و زمینه و فاز دوم شامل طراحی، معماری و ارزیابی تکوینی بود. در فاز اول، ادبیات پژوهش و نرم‌افزارهای مرتبط با طراحی سوال مورد بررسی قرار گرفت. در فاز دوم، دو پروتوتایپ برای نرم‌افزار طراحی شد. در پروتوتایپ اول، شمای اولیه نرم‌افزار براساس رویکرد تلفیقی طراحی شد و با استفاده از هوش مصنوعی chatGPT-4، 406 فعل رفتاری و 5137 هدف رفتاری تولید شد که روایی آنها توسط متخصصان سنجش تأیید شد. در پروتوتایپ دوم، معماری نرم‌افزار بر اساس وب اپ با استفاده از زبان PHP، و فریم وورک لاراول برای بک اند، و زبان javascript، و فریم‌وورک react برای فرانت‌اند، و پایگاه دادۀ MySQL و پروتکل REST جهت ارتباط با سرور طراحی و باگ‌ها و اشکالات نمونۀ اولیه برطرف شد. همچنین نظرات سایر متخصصان در طراحی نهایی لحاظ گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات