اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2296
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 28
تعداد عدم پذیرش 1808
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1544

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 479
تعداد مشاهده مقاله 661538
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 681673
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 161 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 494 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 7 %