آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2996
تعداد پذیرش 263
تعداد پذیرش بدون داوری 27
تعداد عدم پذیرش 2295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1927

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 610
تعداد مشاهده مقاله 1101470
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1044814
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 156 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 495 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 9 %