اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2429
تعداد پذیرش 179
تعداد پذیرش بدون داوری 28
تعداد عدم پذیرش 1908
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1628

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 511
تعداد مشاهده مقاله 714107
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 757462
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 159 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 515 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 145 روز
درصد پذیرش 7 %