اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2351
تعداد پذیرش 158
تعداد پذیرش بدون داوری 28
تعداد عدم پذیرش 1852
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1581

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 479
تعداد مشاهده مقاله 686533
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 717842
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 161 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 489 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 7 %