آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2786
تعداد پذیرش 214
تعداد پذیرش بدون داوری 27
تعداد عدم پذیرش 2156
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1826

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 562
تعداد مشاهده مقاله 915627
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 909978
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 157 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 515 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 166 روز
درصد پذیرش 8 %