اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2213
تعداد پذیرش 128
تعداد پذیرش بدون داوری 28
تعداد عدم پذیرش 1740
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1482

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 465
تعداد مشاهده مقاله 616789
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 621252
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 163 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 463 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 6 %