الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید

منصوره حاج حسینی؛ الهه هدایتی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jep.2021.33144.2287

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای امید در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر پایه دهم مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی

صابر عظیمی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 23-56

https://doi.org/10.22054/jep.2021.44905.2725

چکیده
  موضوعات عملی از نوع انتقالی ازجمله موضوعاتی هستند که در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی از نوع انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی است. در این راستا، پژوهش به شکل آمیخته با روش تحقیق متوالی و از نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل انجام ...  بیشتر

رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش

اکبر نصیری؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 57-92

https://doi.org/10.22054/jep.2021.58222.3251

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای نشخوار گری فکری، همدلی و بخشایش در رابطۀ هدف‌گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه انجام شد. در پژوهش حاضر، 404 دانش‌آموز پسر در مقطع متوسطه اول با روش نمونه‌گیری خوشه-ای چندمرحله‌ای انتخاب و به مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی ( ریان و شیم، 2008)، نشخوارگری فکری دربارۀ یک خطای بین‌فردی (وید، ووگل و گلدمن ، ...  بیشتر

تبیین مدل ساختاری شادکامی معلمان بر اساس خردمندی و بخشش

مسلم دانش پایه؛ عزت اله قدم پور؛ فضل الله حسنوند؛ سجاد میریانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22054/jep.2021.43195.2701

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل ساختاریِ شادکامی معلمان بر اساس میزان خردمندی و بخشش انجام گرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - همبستگی بر اساس مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام معلمین شاغل در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دومِ آموزش و پرورش شهر پلدختر بود که برابر با 950 نفر بودند. بر ...  بیشتر

طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن

محمد قاسمی ارگنه؛ فاطمه نیکخو؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ صمد عظیمی گروسی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22054/jep.2021.49729.2887

چکیده
  با توجه به اهمیت مداخله زودهنگام مشکلات خواندن در دانش آموزان، طراحی الگوی مهارت های زمینه ای خواندن ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و بررسی اثربخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر اختلال خواندن و با روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش ...  بیشتر

بکارگیری رویکرد پاسخ به مداخله در آموزش دانش آموزان با مشکلات ویژه ریاضی و بررسی تجارب شرکت کنندگان: یک پژوهش ترکیبی

سهیلا صفری؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 145-174

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46168.2758

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک برنامه آموزشی تدوین شده برای سطح دوم رویکرد پاسخ به مداخله بر مشکلات ویژه ریاضی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی و واکاوی تجارب شرکت کنندگان انجام شد. در این مطالعه از روش پژوهش ترکیبی از نوع تودرتو استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش در بخش کمّی، 20 نفر از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر ...  بیشتر

رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان در مدارس

مریم برهمن؛ محبوبه موسیوند

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 175-212

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54162.3086

چکیده
  چارچوب طرح‌های کلی موفقیت دانش‌آموزان، دربرگیرندۀ چندین عنصر شخصیتی، معنوی، اخلاقی شناخته شده است که بالقوه در موفقیت دانش‌آموزان تأثیرگذار است؛ در این خصوص می‌توان به شایستگی، آخرت-نگری، بلوغ اخلاق و عاطفی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی

فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 213-251

https://doi.org/10.22054/jep.2021.57638.3231

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری شامل تعداد600 نفر دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 97-96 در شهرستان پیشوا (استان تهران) مشغول به ...  بیشتر

الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد

فاطمه نادری؛ محسن آیتی؛ احمد خامسان

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 253-287

https://doi.org/10.22054/jep.2021.47205.2790

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فعالیت‌های جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان در دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران در سال تحصیلی 98-1397 بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند هستند که شیوه انتخاب آنها هدفمند بود. در مجموع با 22 نفر از معلمان مصاحبه ...  بیشتر

اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضیات

حافظ صاحب یار؛ غلامرضا گل محمدنژاد؛ عیسی برقی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22054/jep.2021.53870.3074

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان بود. روش ﭘﮋوﻫﺶ نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه گواه بود؛ و جامعه آماری آن، کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دهم تجربی دوره دوم متوسطه شهر اهر درسال تحصیلی97-96 می باشد؛ که از میان آنها، 46 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب و به طور ...  بیشتر

رابطه علّی سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن و اجتنابی)، خودکارآمدی و خوشبینی با رضایت از زندگی از طریق میانجی گری استقلال عاطفی

زیبا مرادی؛ کبری کاظمیان مقدم

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 317-352

https://doi.org/10.22054/jep.2021.41305.2653

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن و اجتنابی)، خودکارآمدی و خوشبینی با رضایت از زندگی از طریق میانجی گری استقلال عاطفی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 354 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارتهای حل مسأله و ارتباط در کلاس بر هیجانهای تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

صفیه جانباز لیلی؛ فرشته گل پرور؛ عباس صادقی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 353-374

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54360.3098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسأله و ارتباط در کلاس بر هیجانهای تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم بر اساس رویکرد توانایی محور انجام شد. روش پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهرستان لنگرود به تعداد 600 نفر در سال تحصیلی 99-98 ...  بیشتر

تاثیر بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

لیلا ذوقی؛ ابوالفضل گودرزی؛ مریم رجبی نژاد

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 375-404

https://doi.org/10.22054/jep.2021.38354.2529

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی بازی‌های آموزشی-ورزشی و حرکات ریتمیک بر مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ریاضی اول دبستان بود. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه اول ابتدایی دچار اختلال یادگیری ریاضی منطقه کهریزک تهران بود که 30 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه ...  بیشتر

تاثیر موک بر یادگیری و یادداری درس قرآن کریم دانش‌آموزان دختر سال نهم شهر تهران

سعید مذبوحی؛ فاطمه تلافی داریانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، صفحه 405-423

https://doi.org/10.22054/jep.2021.40711.2631

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از موک بر یادگیری و یادداری در آموزش قرآن کریم پایه نهم متوسطه در مدرسه دخترانه فضیلت منطقه 2 انجام شد. هدف تحقیق، کاربردی و روش آن به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر مقطع نهم متوسطه مدرسه فضیلت واقع در منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه شامل 50 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر