تأثیر منطقه‌بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس

جلیل یونسی؛ سید امین موسوی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/jep.2022.63068.3450

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ادغام سهمیه‌بندی در برآورد توانایی (پیش از رتبه بندی) و نیز رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس (مثل کنکور سراسری) انجام شد. طرح این پژوهش در زمرۀ طرح‌های پیمایشی است. به دلیل این که هدف این پژوهش تحلیل داده‌هایی است که قبلاً طی یک طرح پیشین توسط سازمان سنجش جمع‌آوری شده‌اند، این طرح را می‌توان ...  بیشتر

تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی

جمشید حیدری؛ خدیجه علی آبادی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ سعید پورروستایی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 41-82

https://doi.org/10.22054/jep.2021.43942.2714

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. روش پژوهش آمیخته وطرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی کیفی و کمّی تشکیل شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش هدفمند انتخاب شد و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود، مورد مطالعه و تحلیل ...  بیشتر

مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنان

عزت اله قدم پور؛ لیلا منصوری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 83-109

https://doi.org/10.22054/jep.2022.14819.1522

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هریک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آن‌ها بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

یوسف دهقانی؛ نگین مجدبان؛ سید علی افشین؛ مهدی فرازجا

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 111-135

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58244.3252

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری صورت گرفت. این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون -پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر با اختلال یادگیری پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده‌شده از سوی مدارس به مرکز اختلال یادگیری ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

اعظم کشاورزی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 137-167

https://doi.org/10.22054/jep.2022.56986.3205

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه بین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون – پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دختران دانش آموز پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی منطقه 2 آموزش و پرورش ...  بیشتر

بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک ‏های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول

لیلا زارعی؛ علی شیروانی شیری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 169-194

https://doi.org/10.22054/jep.2022.56335.3176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک‏ های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر آباده طشک بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‏ آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر آباده طشک به تعداد (150 نفر) در سال تحصیلی 1398-99 بود. در این پژوهش با توجه به چارچوب جامعه آماری، 108 نفر از دانش ‏آموزان ...  بیشتر

راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد

مریم قربانی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 195-224

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53181.3038

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. همچنین در این پژوهش به بررسی متغیر‌هایی چون سن، معدل، رشته و تک زبانه/ آشنا با دو یا چند زبان پرداخته شد.روش: شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل دانشجویان سال دوم کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی بودند. ابزار‌های ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان

مراد عبدی ورمزان؛ فتانه حسنی جعفری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22054/jep.2022.62847.3443

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان انجام گرفت. روش مورداستفاده در ساخت مقدماتی گویه‌ها مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای مفاهیم نظری و اعتباریابی از طریق متخصصان با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا (لاوشه، 1975) و شاخص روایی محتوا (والتز و باسل، 1981) بود. برای بررسی اعتبار و نیز ساختار عاملی مقیاس از مدل‌یابی ...  بیشتر

باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی

محمدباقر ریحانی؛ معراج درخشان؛ مریم شفیعی؛ محسن علیزاده؛ رقیه زارعی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 249-270

https://doi.org/10.22054/jep.2018.20257.1721

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی در ارتباط میان باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 300 نفر (174 دختر و 126 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران

محمد کهربائی کلخوران علیا؛ مسعود شریفی؛ امید شکری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 271-294

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58441.3273

چکیده
  احساس تعلق به مدرسه ویژگی روان‌شناختی مهمی است که بر سایر مولفه‌های مربوط به تحصیل موثر است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پایه دهم منطقه 4 شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری

معصومه استاجی؛ جلیل فتحی؛ عارفه امینی فسخودی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 295-325

https://doi.org/10.22054/jep.2022.37785.2502

چکیده
  به منظور کمک به درک بیشتر نقش متغیّرهای وابسته به معلّم ، که در حوزهی آموزش زبان بسیار مورد توجّه بودهاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی1 و کارآمدی گروهی معلّمان2 به عنوان عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی3 در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی میپردازد. بدین منظور، با استفاده از نمونهگیری دردسترس، با بکارگیری نمونهگیری دردسترس، ...  بیشتر

شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، صفحه 327-366

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53744.3069

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های مطلوب برای فعالیت‌های یاددهی و یادگیری دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها انجام شد. در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور که در حوزه فعالیت‌های یاددهی و یادگیری صاحب نظرهستند، ...  بیشتر