کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 16
2. فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

دوره 15، شماره 54، زمستان 1398، صفحه 33-57

10.22054/jep.2020.35253.2377

سیده فاطمه ضیغمیان؛ مهدی معینی کیا


4. مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان

دوره 12، شماره 39، بهار 1395، صفحه 119-134

10.22054/jep.2016.4120

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ محمد حسن امیرتیموری


5. بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 179-190

محمد زارع؛ جواد مهربان؛ راحله ساریخانی


6. تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان

دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 1-21

آمنه عالی؛ علی اکبر سیف؛ پروین کدیور؛ علی دلاور


7. بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 169-189

کیومرث تقی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمدحسن امیرتیموری


8. بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه

دوره 8، شماره 25، پاییز 1391، صفحه 90-112

هانیه مستور؛ خدیجه علی‏آبادی؛ مریم مقدسین


9. تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 120-145

خجسته غمین؛ داریوش نوروزی


10. بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

دوره 8، شماره 23، بهار 1391، صفحه 118-131

مهرداد اکبری؛ احمد علی پور


12. یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

دوره 6، شماره 16، بهار 1389، صفحه 79-104

حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی


14. مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریّۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 22-39

دکتر حسن اسدزاده؛ سارا محمودی‏راد؛ دکتر نورعلی فرخی


16. تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 13-33

10.22054/jep.2006.5958

اسماعیل بیابانگرد؛ رسول کرد نوقابی؛ علی اکبر سیف