تحلیل روند یادگیری دانش‌آموزان درگذر از کرونا (مجازی، نیمه‌حضوری، حضوری)

فاطمه امامقلی وند؛ محمد عسگری

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، ، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69048.3674

چکیده
  هدف طرح حاضر ارزیابی از یادگیری دانش‌آموزان درگذر از کرونا (مجازی، نیمه‌حضوری و حضوری) است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع اندازه‌گیری مکرراست. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 منطقه 15 شهر تهران هست. نمونه موردبررسی 76 دانش‌آموز، از سه کلاس پایه دوازدهم رشته انسانی مشغول به تحصیل در 1401-1400 است. شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش بازی وارسازی در یادگیری

سارا بنی عامریان؛ صلاح اسمعیلی گوجار

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، ، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58370.3266

چکیده
  بازی وارسازی یک رویکرد ابتکاری است که هدف آن افزایش تعامل و انگیزه کاربران و ارائه تجارب پایدار است. این رویکرد اخیراً به‌طور گسترده‌ای فراگیر شده است و رویکردی است که در بسیاری از زمینه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی وارسازی بر یادگیری، شناسایی عناصر مهم در بازی وارسازی و رویکرد طراحی و ترکیب عناصر ...  بیشتر

راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد

مریم قربانی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 195-224

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53181.3038

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. همچنین در این پژوهش به بررسی متغیر‌هایی چون سن، معدل، رشته و تک زبانه/ آشنا با دو یا چند زبان پرداخته شد.روش: شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل دانشجویان سال دوم کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی بودند. ابزار‌های ...  بیشتر

تاثیر موک بر یادگیری و یادداری درس قرآن کریم دانش‌آموزان دختر سال نهم شهر تهران

سعید مذبوحی؛ فاطمه تلافی داریانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 405-423

https://doi.org/10.22054/jep.2021.40711.2631

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از موک بر یادگیری و یادداری در آموزش قرآن کریم پایه نهم متوسطه در مدرسه دخترانه فضیلت منطقه 2 انجام شد. هدف تحقیق، کاربردی و روش آن به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر مقطع نهم متوسطه مدرسه فضیلت واقع در منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه شامل 50 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجوی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران.

لیلا مصدق؛ بابک نصیری فرقانی؛ افسانه زمانی مقدم

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 189-220

https://doi.org/10.22054/jep.2021.55076.3137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت‌آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و حضور ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

سیده فاطمه ضیغمیان؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22054/jep.2020.35253.2377

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینۀ عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بود. روش این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری پژوهش را کلیه مقالات با درجه علمی و پژوهشی، طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزش‌وپرورش و پایان‌نامه‌های موجود در دانشگاه‌های محقق اردبیلی و رازی در بین سال‌های 1380-1394 که به ...  بیشتر

آسیب‌شناسی و واکاوی کیفی یادگیری زبان انگلیسی در برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی

وحیده علی پور؛ سمیرا بکان؛ رحیم مرادی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7386

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفی یادگیری زبان انگلیسی برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتینی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌ی ساختار نیافته استفاده شد. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه‌ی دبیران انگلیسی زن و مرد شهر کرج بود. تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظری تعیین گردید ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ محمد حسن امیرتیموری

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با همدیگر و با روش مرسوم در یادگیری درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه­آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش­آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی

محمد زارع؛ جواد مهربان؛ راحله ساریخانی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 179-190

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند. به‌منظور انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 40 نفر بود که ...  بیشتر

تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان

آمنه عالی؛ علی اکبر سیف؛ پروین کدیور؛ علی دلاور

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 1-21

چکیده
   این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر تکالیف نوشتاری بر سطح یادگیری و تفکر تأملی دانشجویان انجام گرفت. آموزش مبتنی بر تکالیف نوشتاری به عنوان متغیر مستقل در دو سطح تکالیف کوتاه نوشتاری و مقاله نویسی تحلیلی اجرا شد. با استفاده از طرح گروه‌های نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون، 115 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

کیومرث تقی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 169-189

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم  راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی پسر شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 90-89  و نمونه آن 40 نفر از ...  بیشتر

بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه

هانیه مستور؛ خدیجه علی‏آبادی؛ مریم مقدسین

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، ، صفحه 90-112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیربرگزاری آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری دانش‏آموزان دختر رشتهریاضی و فیزیک در درس فیزیک و آزمایشگاه می‏باشد.نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستانشهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده‏اند انتخاب ومحتوای درسی الکتریسیته در ...  بیشتر

تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

خجسته غمین؛ داریوش نوروزی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، ، صفحه 120-145

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی «تأثیر چند‏رسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه‏نویسی فارسی» انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: کلیه دانش‏آموزان پایه اول ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده‏اند و از بین جامعه مذکور به منطقه‏ی یک به صورت تصادفی انتخاب و سپس نمونه‏گیری تصادفی چند ...  بیشتر

بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

مهرداد اکبری؛ احمد علی پور

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 118-131

چکیده
  زمینه: دست برتری با جانبی شدن مهارت‏های رفتاری و تفاوت‏های ساختاری و عملکردی در سیستم حرکتی مرتبط است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی انتقال دو جانبه یادگیری در بین افراد راست دست و چپ دست در دو شرایط انتقال از دست مسلط به دست غیر مسلط و برعکس انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک بودند ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

محمدرضا مهدوی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 7، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6032

چکیده
  تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری و روان شناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند و در این بین وظیفه طراحان آموزشی نسبت به گذشته دست خوش تغییراتی شده است. هدف: از اجرای این پژوهش «بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی سال اول ...  بیشتر

یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 79-104

چکیده
  امروزه حدود یک هفتم مردم دنیا به زبان انگلیسی سخن می‌گویند و شمار زیادی آن را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می‌آموزند. این زبان امروزه به عنوان یک زبان بین المللی، از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این‏رو بسیاری از نظام‌های آموزش رسمی، آموزش این زبان را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. در ...  بیشتر

تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله‏‏ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان

مائده مالکی؛ دکتر خدیجه علی آبادی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 66-89

چکیده
  آموزش‏مبتنی بر‏وب که یکی‏از اشکال‏آموزش‏الکترونیکی است در آموزش‏عالی رویکردی جدید است و نزدیک به 3 میلیون یادگیرنده در حال حاضر این دوره‏ها را می‏گذرانند .اما اینکه در طراحی آموزش‏های مبتنی بروب چه نظریه‏ها والگوهایی باید مورد استفاده قرار گیرد تحقیق جامعی در این رابطه به عمل نیامده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریّۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

دکتر حسن اسدزاده؛ سارا محمودی‏راد؛ دکتر نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 22-39

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقۀ 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1386- 1385 مشغول به‌تحصیل بوده‌اند. به‌منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، یک دبیرستان از بین نوزده دبیرستان دخترانۀ منطقۀ ...  بیشتر

تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی به روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 87-86

نرگس دهستانی؛ فرشته مجیب

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، ، صفحه 60-75

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6020

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی با روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان انجام گرفته است. که آیا روش قصه گویی باعث افزایش میزان یادگیری دانش آموزان در مفاهیم علوم تجربی می شود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران و حجم نمونه در این پژوهش ۶۴ نفر (۳۲ نفر گروه آزمایش ...  بیشتر

تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان

اسماعیل بیابانگرد؛ رسول کرد نوقابی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، ، صفحه 13-33

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5958

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب مورد تدریس و نیز بر یادگیری دانش آموزان بوده است. بدین منظور، ۲۰ دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی به عنوان سخنران، یک مطلب درسی را به ۲۰۰ دانش آموز سال اول دبیرستان با روش سخنرانی آموزش دادند. پیش از این آموزش، به ۱۰ نفر از سخنرانان در گروه مسلط و ۱۰ نفر در گروه ...  بیشتر