تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

محمد جمشیدی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ اسمعیل زارعی زوارکی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/jep.2022.68182.3643

چکیده
  هدف از این پژوهش، تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی بود. روش پژوهش کمی و از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی بوده که تعداد 54 از کارکنان دانشگاه (28 نفر در گروه کنترل و 26 نفر گروه آزمایش) بصورت روش نمونه گیری در ...  بیشتر

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی-گری بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی

آرزو اصفا؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22054/jep.2023.53037.3034

چکیده
  اﻫﻤﺎلﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ بیانگر ﺗﺄﺧﯿﺮ عمدی وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ است ﮐﻪ در یادگیرندگان وجود دارد و ناشی از تعامل پیچیده‌‌ای از عوامل شناختی ، عاطفی و رفتاری است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل ...  بیشتر

بررسی تاثیر بسته مداخلات بهنگام عصب‌- روانشناختی کودک محور بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان تاخیر رشدی

محمد حسینعلی زاده؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22054/jep.2023.34719.2361

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته مداخلات بهنگام عصب – روانشناختی کودک محور بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان تاخیر رشدی می‌باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون ، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل میباشد. جامعه پژوهش را کودکان 4 تا 6 ساله دارای تاخیر رشدی تشکیل داده‌اند که در مراکز پیش‌دبستانی شهر تبریز مشغول بودند. روش ...  بیشتر

اثربخشی روش ارزیابی همتایان در بستر آنلاین بر رضایت تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا

رحیم مرادی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70379.3721

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روش ارزیابی همتایان در بستر آنلاین بر رضایت تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا در درس روان شناسی تربیتی بود. روش‌ پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 401-1400 تشکیل دادند. از بین جامعه فوق ...  بیشتر

پیش‌بینی پاسخ به شکست بر‌اساس قالب‌های‌ذهنی زبانی در میان زبان‌آموزان ایرانی: نقش واسطۀ جهت‌گیری هدف و یادگیری خودتنظیمی

پروین ربیعی؛ مهناز شاهقلیان؛ هادی هاشمی رزینی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22054/jep.2023.62739.3436

چکیده
  قالب‌های‌ذهنی به عنوان یک سیستم شناختی-انگیزشی مشخص می‌کنند که چگونه افراد درباره ویژگی‌های شخصیتی خود، تلاش، موفقیت و شکست در شرایط مختلف فکر می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین قالب‌های‌ذهنی زبانی با پاسخ به شکست در میان زبان‌آموزان با نقش واسطۀ جهت‌گیری هدف و یادگیری خودتنظیمی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی و بر‌اساس ...  بیشتر

تأثیر روش تدریس لایه به لایه بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی در مقایسه با روش های اکتشافی و برخط

فرهاد سعیدی؛ جواد پورکریمی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 107-129

https://doi.org/10.22054/jep.2023.60045.3321

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش های لایه به لایه، اکتشافی و تدریس در کلاس های مجازی برخط بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل دانش‌‌آموزان پسر پایه ششم در مقطع ابتدایی شهر سنندج بوده که در سال ...  بیشتر

تبیین تفاوت پیشرفت تحصیلی بر اساس نیمرخ های انگیزش تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز: رویکرد فرد – محور

حمدالله حبیبی؛ آی سان پاشایی فخری

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22054/jep.2023.62199.3411

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نیمرخ‌های انگیزش تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز با استفاده از تحلیل مبتنی بر فرد و همچنین تبیین تفاوت پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به این نیمرخ‌ها صورت گرفته است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 260 نفر از دانشجویان (130نفر استعداد ...  بیشتر

طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران

ابوالفضل مرادی؛ زینت نیک آیین؛ جاسم منوچهری؛ فریده گنجویی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 157-181

https://doi.org/10.22054/jep.2022.60350.3338

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمتدان شهر تهران انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات فرا اثبات‌گرا، از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری بوده که به‌صورت میدانی ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان

فاطمه آذرکردار؛ سمیه پوراحسان؛ افسانه توحیدی

دوره 18، شماره 65 ، مهر 1401، صفحه 183-201

https://doi.org/10.22054/jep.2022.63789.3482

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان شهرستان بافت بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان شهرستان بافت، استان کرمان بودند که از بین آن‌ها 320 معلم به عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، ...  بیشتر