بررسی رابطه روش های تدریس (مباحثه گروهی،پرسش وپاسخ،نمایش علمی وسخنرانی) باانگیزه پیشرفت در دانشجویان

مریم رحیمی مند؛ عباس عباس‌پور

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4079

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی،پرسش و پاسخ،نمایش علمی و سخنرانی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان مراکز تربیت معلم استان البرز بودند.در یک طرح نیمه آزمایشی 270 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب ودرچهار گروه جایگزین شدند.د انشجویان نمونه تحقیق پس از قرارگرفتن ...  بیشتر

پیش ‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور؛ روناک ویسی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاه‏های دانشگاه محقق اردبیلی در سال‏تحصیلی 95-1394 تشکیل می‏دادند که از میان آن­ها با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر

تبیین عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز

علی دلاور؛ زهرا شعبانی؛ یوسف کریمی؛ فریبرز درتاج

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22054/jep.2016.1582

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین رابطه عوامل روان‌شناختی، اجتماعی با نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌سازاست. روش پژوهش، همبستگی و پیش بین بر اساس تعداد متغیرها و جدول کرجسی و مورگان (1970)  با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای حجم نمونه 370 نفر انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌ها از آزمون‌های شخصیتی (Neo)، خوش‌بینی، خودکارآمدی عمومی شوآرتز، انگیزش ...  بیشتر

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس سبک‌های عاطفی

رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ منصور بیرامی؛ جواد عینی‌پور

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 81-95

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4087

چکیده
  تعلل­ورزی یعنی به تعویق­انداختن انجام کار و یا تمایل به انجام آن در دقایق پایانی. تعلل­ورزی موجب درجات بالایی از اضطراب و افسردگی در دانش­آموز شده و باعث تجربه هیجانات منفی می­گردد. یکی از مقوله­های مؤثر بر تعلل­ورزی، فقدان تنظیم هیجانی و ناتوانی در خود­تنظیمی هیجانی است. سبک­های تنظیم هیجانی را شامل سبک پنهان­کاری، ...  بیشتر

نقش گشودگی به تجربه در پیش‌بینی سبک‌های هویت و تعهد

عباس رحیمی نژاد؛ نسترن مرتضایی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4088

چکیده
  با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیتی در تحول سبک­های هویت، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش گشودگی به تجربه در پیش­بینی سبک­های هویت و تعهد صورت گرفته­است. در این راستا از طریق مطالعه­ی همبستگی 115نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و زیر مقیاس گشودگی به تجربه از پرسشنامه­ی شخصیت کاستا و مک کری ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ محمد حسن امیرتیموری

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با همدیگر و با روش مرسوم در یادگیری درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه­آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش­آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه ...  بیشتر

تاب‌آوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی

زهرا قلی پور؛ سید علی مرعشی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 135-155

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب­آوری و هم­چنین آزمون نقش واسطه­ای تاب­آوری در رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 300 نفر (169 دختر و131 پسر­) از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت­کنندگان ...  بیشتر

رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه دانش‌آموزان متوسطه

علی خالق خواه؛ محمد مهدی بابائی منقاری

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 157-173

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4122

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل بود. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، به صورت طرح کاربردی بود. جامعه آماری 11532 نفر از دانش­آموزان و نمونه­ی پژوهش، 390 دانش­آموز متوسطه بودند که به­صورت نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

توانایی پیش‌بینی ترجیحات تعامل بر اساس سبک‌های یادگیری دانشجویان دوره‌های آموزش مبتنی بر وب

مریم پورجمشیدی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 175-197

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4123

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان پیش­بینی ترجیحات تعامل با سبک­های یادگیری دانشجویان دوره­های آموزش مبتنی بر وب است. بدین­منظور، 120 نفر از دانشجویان مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس­سبک یادگیری گراشا و ریچمن و مقیاس ترجیحات تعامل پاسخ دادند. یافته­های بدست آمده با استفاده ...  بیشتر

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری

شهنام آزاد مرد؛ هوشنگ طالبی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، صفحه 199-223

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4129

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده­های شناختی و عاطفی یادگیری صورت گرفته است. 112 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای برای انجام پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش مبتنی بر یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه‌های معادل بود. داده­ها از طریق دو آزمون عملکرد ...  بیشتر