دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، بهار 1395 
4. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس سبک‌های عاطفی

صفحه 81-95

10.22054/jep.2016.4087

رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ منصور بیرامی؛ جواد عینی‌پور


7. تاب‌آوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی

صفحه 135-155

10.22054/jep.2016.4121

زهرا قلی پور؛ سید علی مرعشی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی