رابطه‌ی سبک‌های هویت با مؤلفه‌های سازگاری دانش‌آموزان: بررسی نقش واسطه‌ای تعهد*

بهروز ناظمی پور؛ عباس رحیمی نژاد؛ الهه حجازی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7335

چکیده
  هدف از این  پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد.پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از ...  بیشتر

نقش پیوند با مدرسه در وقوع زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر بفرویی؛ حسن خضری

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7381

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیوند با مدرسه در میزان وقوع زورگویی دانش­آموزان انجام شد.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد می­باشد که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد 365 دانش­آموز با روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

نقش والدین و همکلاسی‌هایی که از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند بر انتخاب رشته‌ی تحصیلی دانش‌آموزان (شهر دوشنبه تاجیکستان)

حمید خادم مسجدی؛ داریوش نوروزی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7382

چکیده
  یکی از اقدامات مهم زندگی هر فرد، انتخاب رشته تحصیلی می­باشد، که تاثیر غیر قابل انکاری بر زندگی تحصیلی و شغلی وی دارد انتخاب رشته­ی تحصیلی به نوبه­ی خود به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از مهمترین آن­ها، نقش پدر و مادر است. که تحت شرایط و عوامل مختلف می­تواند فرزند را در انتخاب مناسب یاری رساند و یا انتخاب نادرستی را برای آن­ها ...  بیشتر

تأثیر ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان

ارسلان ایرجی راد؛ الهه ملک‌زاده‌ نصرآبادی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7383

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از روش نمونه ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی بار – آن و مؤلفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان

محمد رضائی؛ فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7384

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مولفه­های هوش هیجانی بار- آن و دین داری در بین نوجوانان (دانش‌آموزان دبیرستان) در شهرستان قزوین، ناحیه یک، اجرا گردید. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک شهرستان قزوین بود؛ نمونه عبارت از 100 نفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری ...  بیشتر

اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط)

اسماعیل سلیمانی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مهناز موسوی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7385

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل وجامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان زورگو در سال تحصیلی 94-1393 بودند که به روش نمونه‌گیریخوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری ...  بیشتر

آسیب‌شناسی و واکاوی کیفی یادگیری زبان انگلیسی در برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی

وحیده علی پور؛ سمیرا بکان؛ رحیم مرادی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7386

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفی یادگیری زبان انگلیسی برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتینی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌ی ساختار نیافته استفاده شد. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه‌ی دبیران انگلیسی زن و مرد شهر کرج بود. تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظری تعیین گردید ...  بیشتر

عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

علی محمد رضایی؛ فائزه جهان؛ معصومه رحیمی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 155-171

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. به این منظور تعداد 246 دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر آبدانان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMQ) و پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون ...  بیشتر

تأثیر آموزش حالات ذهنی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی

ابوالقاسم یعقوبی؛ طیبیه بیات

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، صفحه 173-187

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7388

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تأثیر آموزش حالات ذهنی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر همدان بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دادند که از میان کلیه‌ی دانش آموزان 75 دانش‌آموز از ناحیه 2 آموزش‌وپرورش ...  بیشتر