نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استا یار

2 . استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از اقدامات مهم زندگی هر فرد، انتخاب رشته تحصیلی می­باشد، که تاثیر غیر قابل انکاری بر زندگی تحصیلی و شغلی وی دارد انتخاب رشته­ی تحصیلی به نوبه­ی خود به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از مهمترین آن­ها، نقش پدر و مادر است. که تحت شرایط و عوامل مختلف می­تواند فرزند را در انتخاب مناسب یاری رساند و یا انتخاب نادرستی را برای آن­ها رقم بزند. میزان آشنایی والدین با فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات یکی از عواملی است که موضوع این پژوهش قرار گرفته و محقق بنا دارد نقش آشنایی والدین با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتخاب تحصیلی را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه­ی آماری آن شامل 360 نفراز بین 7800 نفر دانش­آموزان کلاس­های 9 تا 11 پسر و دختر  شهر دوشنبه تاجیکستان می­باشد که با روش تصادفی ساده، انتخاب شده­اند. نتایج بدست آمده نشان داد والدینی که از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات استفاده می­کنند به اطّلاعات به­روز شده دسترسی داشته و از نیازهای روز دنیا آگاهی بیشتری دارند، در نتیجه بهتر از والدین دیگر قادرند به فرزندان خود در امر انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، یاری رسانند و این دانش­آموزان معمولاً از انتخاب­های موفق­تری برخوردار بوده­اند و از بازار کار بهتری نسبت به دانش­آموزان دارای والدین ناآشنا با فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره خواهند برد.

کلیدواژه‌ها

ایمانی، محمدتقی؛ پارسی، فرشته؛ و اسماعیل­تبار، مهدی. (1389). آنچه معلمان باید بدانند: فنون تدریس و یادگیری. تهران: فرهنگ سبز.
آزاد، جلال .(1391). بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزا. دانشگاه فرهنگیان: پردیس برادران شهید بهشتی زنجان.
برهانی، بهاءالدین. (1387). سازمان و مدیریت فنی حرفه­ای (گروه تحصیلی اداری مالی) رشته حسابداری بازرگانی. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب­های درسی ایران.
چین، پل. (1388). کاربرد فنّاوری اطلاعات در تدریس، ترجمه: بهمن زندی و عبدالرحمن جریحی (1388). تهران: دانشگاه پیام نور. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 1968)
حوریزاد، بهمن. (1373). نگاهی به شیوه اصلاحات ضروری در فرآیند راهنمایی تحصیلی و شغلی.
خادم مسجدی، حمید. (1388). بررسی نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود یاددهی یادگیری دانش­آموزان ناحیه 4 کرج. (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه خوارزمی.
دالوز. (1380). آموزش برای قرن بیستم و یکم، ترجمه: افتخار زاده. تهران: عابد.
رئیس دانا، فرخ لقا. (1381). کاربردی‌ها و سودمندی‌های فنّاوری اطلاعات. تکنولوژی آموزشی، (2)،16.
سپهرنیا، رزیتاى؛ دلاور، علی؛ صالحی امیری، سید رضا. (1394) . رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران. فصلنامه روانشناسی علامه طباطبایی؛ 11(38)،1-28.
سرایی، جاوید؛ و سرایی، مانا. (1390). فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات نظام آموزشی. کتاب ماه علوم اجتماعی، (38)، 38-44.
شفیع‌آبادی، عبدالله. (1381). فنون و روش­های مشاوره. تهران: انتشارات ترمه با همکاری انتشارات چیر.
شکوهی، غلامحسین. (1367). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد: آستان قدس رضوی.
عبادی، رحیم. (1382). فنّاوری اطلاعات و آموزش‌وپرورش. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
علی­آبادی، خدیجه. (1390). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور.
قائمی، علی. (1361). تربیت سیاسی کودک. قم: انتشارات شفق.
کبیرزاده، آذر؛ رضایی قرّه تکان، مهدی؛ طیّبان، محمدرضا؛ و علیزاده، مصطفی. (1391). عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی؛ 12(3)، 258-264.
لورابرک. (1390). روان‌شناسی رشد (جلد دوم)، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ارسباران
نوابی نژاد، شکوه. (1373). راهنمایی و مشاوره (چاپ اول). تهران: انتشارات معاصر.
نوروزی، معصومه؛ زندی، فرامک؛ و مدنی، فریبرز موسی. (1387). رتبه‌بندی روش‌های کاربرد فنّاوری اطلاعات در فرایند یاددهی یادگیری مدارس. فصلنامۀ نوآوری آموزشی، (26)،16.
هولمز، دیانا؛ و کیت، جهان. (1377). آشنایی با فنّاوری اطلاعاتی، ترجمه: مجید آذرخش. تهران: انتشارات سمت.
یونسکو. (1384). آموزش در جامعه‌ی اطلاعاتی، ترجمه‌: ابراهیم کاظمی پور. (1390). تهران: کمیسیون ملّی یونسکو در ایران.
عبدالله ابن عبدالعزیز الموسی. (1381). التعلیم الالکترونی ... ترف ام ضروره. ورقه عمل مقدمه لندره مدرسه المستقبل جامعه الملک سعود (16).
Mishra, R. C. (2005). Management of Educational Research. India: Kul Bhushan
Nangia (APH Publishing Corporation).
http://anjomantarom.persianblog.ir