مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5445

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه تاب­آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت و نوجوانان عادی جنوب شهر و حومه تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس راهنمایی و دبیرستان جنوب شهر و حومه تهران بود. روش نمونه­گیری در جامعه عادی به صورت ...  بیشتر

مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران

ابراهیم ابوالقاسمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا احمدزاده

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 17-46

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5505

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران انجام شده است. در این تحقیق مؤلفه‌ها و ویژگی‌های محتوای آموزشی، منابع انسانی، محیط فیزیکی، تشکیلات، رسانه‌ها و تجهیزات، موردمطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. روش پژوهش تطبیقی از نوع توصیفی بوده و روش نمونه‌گیری نیز هدفمند می‌باشد. ...  بیشتر

تعیین نیمرخ‌های دانش‌آموزان بر اساس مؤلفه‌های کمک ‌خواهی، ادراکات محیط کلاسی و اهداف پیشرفت اجتماعی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی: تحلیل مبتنی بر شخص

کویستان محمدیان؛ موسی پیری؛ رامین حبیبی کلیبر

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5521

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نیمرخ­های انگیزشی دانش­آموزان و تفاوت نیمرخ­های گروه­های مختلف ازنظر کمک خواهی، ادراکات محیطی کلاس، اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی بود. با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر سال دوم دوره متوسطه شهر مریوان می‌باشد که ...  بیشتر

ارتباط ساختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادی–اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری

محمّدباقر اکبرپورزنگلانی؛ حسین زارع؛ محمود اکرامی؛ حمید ملکی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 69-104

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5525

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی سهم وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سرمایه فرهنگی خانوده و ساختار اجتماعی آموزش در پیش­بینی درگیری­تحصیلی و پیشرفت­تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری و تفاوت‌های موجود در این زمینه بود. روش پژوهش همبستگی بود. آزمودنی­ها نیز شامل 700 دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 93-92 بودندکه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه

طیبه جوادی ممتاز؛ رسول کردنوقابی؛ یحیی معروفی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5527

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر­بخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش­ آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه در دبیرستان‌های دولتی ...  بیشتر

تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5556

چکیده
  در نظریه کنترل- ارزش، هیجان­های پیشرفت به­عنوان هیجان­هایی که با فعالیت­ها و پیامدهای پیشرفت پیوند خورده­اند تعریف می­شوند. تأثیر هیجان­های پیشرفت بر جوانب مختلف زندگی و پیشرفت تحصیلی در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است. بااین‌حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجان­ها در نظام آموزشی و فقدان ...  بیشتر

اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5564

چکیده
  نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری است که می‌تواند یادگیری معنادار را در دانش آموزان تسهیل کند و روابط بین مطالب درسی را به‌صورت سلسله مراتبی نمایش دهد. مقاله حاضر بر اساس یافته­های پژوهشی تدوین شده است که در آن میزان اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی ارزیابی شد. برای این منظور ...  بیشتر

شخصیت و رویکردهای یادگیری به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی دانشجویان

اکبر رضایی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 173-190

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5565

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. به این منظور 371 نفر از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (259 زن و 112 مرد) به‌صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه­پنج عامل اصلی شخصیت و سیاهه رویکردها و مهارت‌های ...  بیشتر

اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق

محمدرضا وحدانی اسدی؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی آبادی؛ خسرو باقری

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، صفحه 191-211

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5566

چکیده
  طراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای توسعه، ارزشیابی و حفظ موقعیت‌هایی است که یادگیری و عملکرد را تسهیل می‌کند (رایگلوث، 2009). طراحی آموزشی از حوزه‌های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است (ریزر و دمپسی، 1391؛ ترجمه وحدانی اسدی و همکاران). اخلاق از مهمترین موضوعاتی است که نظام‌های آموزشی به ...  بیشتر