ارزیابی اثربخشی مداخلات علوم رفتاری در داده های زوجی: مقایسه رویکرد تحلیل کوواریانس و رویکرد تحلیل داده های زوجی (APIM)

جلیل یونسی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70606.3725

چکیده
  ارزیابی اثربخشی مداخلات رفتاری در موقعیت‌های مختلف آموزشی و درمانی در طرح‌های آزمایشی نیازمند شناسایی ساختار داده‌های جمع‌آوری شده و روش‌های مناسب تجزیه و تحلیل داده‌ها است. با توجه به اینکه محققان برای تحلیل داده‌های طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در نمونه‌های زوجی عمدتاً از تحلیل کوواریانس استفاده می‌کنند در این مقاله ...  بیشتر

پیوند بازی، آموزش و پرورش در مهدهای کودک: طراحی مدل بر اساس نظریه داده بنیاد

محبوبه سلیمانپور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ سعید امیرنژاد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72578.3802

چکیده
  هدف از این پژوهش پیوند بازی، آموزش و پرورش در مهدهای کودک: طراحی مدل بر اساس نظریه داده بنیادبود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 15 نفر شامل حوزه مدیریت ورزشی، مسئولین و دبیران مهدهای ورزشی بودند، و استراتژی نمونه‌گیری ...  بیشتر

تدوین مدل ساختاری عوامل مؤثر بر طرد همسالان در مقطع ابتدائی: یک پژوهش آمیخته

سیده خدیجه مرادیان گیزه رود؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ فیروزه غضنفری؛ محمد عباسی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2021.36943.2463

چکیده
  در دهۀ اخیر با توجه به سهم مؤثر طرد همسالان در مشکلات روانشناختی کودکان که گاهی به آینده نیز تعمیم پیدا می کرد، این سازه در ادبیات پژوهشی به شکلی بسیار جدّی تر پا به عرصۀ وجود گذاشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری طرد همسالان بر پایۀ یک طرح پژوهشی آمیخته (کمّی - کیفی) بود. در قسمت کیفی با تکیه بر نظرات متخصصین تعلیم و تربیت ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مدل‌سازی پیشرفت تحصیلی دانشگاهی در همه‌گیری کووید-19 بر اساس متغیرهای شخصیتی و نگرشی دانشجویان

عنایت اله زمانپور

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68645.3653

چکیده
  پس از پاندمی (دنیاگیری) کووید-۱۹ کلاس‌های دانشگاه‌ها مدتی تعطیل شد ولی بلافاصله با تصمیم فوری مسئولین دانشگاه‌ها اراده بر این شده که کلاس‌ها به‌صورت مجازی و الکترونیکی برگزار شود؛ این خواست به‌نوعی بر دانشجویان تحمیل شد بدون آنکه بررسی شود که آیا دانشجویان با این شیوه همراهی لازم را دارند یا نه. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آمادگی ...  بیشتر

تدوین الگوی مشروطی تحصیلی مبتنی بر تجارب زیسته دانشجویان

مهتاب چنگایی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرح‌بخش؛ آسیه شریعتمدار؛ نور علی فرخی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2021.26013.1991

چکیده
  ﭼﮑﯿﺪه این ﭘـﮋوﻫﺶ با هدف ﺗـﺪوﯾﻦ الگوی مفهومی مشروطی تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان مشروط و متون پژوهشی با روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی انجام شد. به این منظور ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۰ دانشجوی زن و۲ دانشجوی مرد که در وضعیت مشروطی تحصیلی بودند، بصورت نمونه گیری هدفمند بعمل آمد. مصاحبه های ضبط شده بصورت مکتوب و با روش ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش تبیین کنندگی شیوه های فرزندپروری در پیش بینی خودناتوان سازی ادعایی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجیگری خودکارآمدی

محدثه مظاهری؛ محمود حیدری؛ جلیل فتح آبادی؛ شهلا پاکدامن

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2021.36153.2416

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تبیین کنندگی شیوه های فرزندپروری در پیش بینی خودناتوان سازی ادعایی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجیگری خودکارآمدی است. روش مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه شهید‌بهشتی تهران است، که 373 نفر از آن‌‌ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. و مقیاس خودناتوان‌سازی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
فراتحلیل تفاوت های جنسیتی در انواع هیجان های تحصیلی

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69525.3694

چکیده
  در طول سه دهه اخیر پژوهشگران زیادی به بررسی تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی پرداخته‌اند ولی نتایج بسیاری از آن‌ها باهم متناقض بوده است؛ بنابراین انجام یک فراتحلیل جهت دستیابی به یک نتیجه جامع در این زمینه ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر ترکیب نتایج حاصل از پژوهش‌های موجود در زمینه تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی ارتباط عوامل تنش‌زای آموزشی و شایستگی آموزشی با اضطراب مدرسه با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان

سیف اله آقاجانی؛ ساناز عینی؛ ژیلا نیازی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72406.3792

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل‌یابی علی اضطراب مدرسه براساس عوامل تنش‌زای آموزشی و شایستگی آموزشی با میانجی-گری دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان منطقه 1 شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. 240 نفر از دانش آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش صلح بر روابط بین‌فردی و انگیزه‌تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.57790.3232

چکیده
  این پژوهش با هدف، تعیین اثربخشی آموزش صلح، بر روابط بین‌فردی وانگیزه‌تحصیلی دانش‌آموزان، به‌روش نیمه‌تجربی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با در نظرگرفتن گروه کنترل وپیگیری یک‌ماهه انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش، کلیه دانش-آموزان دختر دوره‌ اول متوسطه منطقه 19، آموزش وپرورش شهرتهران ، درسال‌تحصیلی 99-98 ، به تعداد بالغ بر5901 نفر بود. ...  بیشتر