اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر ادراک شایستگی و انعطاف پذیری روانشناختی دختران بد سرپرست

مهدیه خلج زاده؛ نظام هاشمی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/jep.2020.47123.2785

چکیده
  نوجوانانی که از حمایت خانواده محروم هستند، با احساس عدم امنیت، ترس و اضطراب رشد می‌کنند. طبق پژوهش‌های پیشین، مشکلات ساختاری خانواده و وجود عوامل زمینه‌ساز نامناسب محیطی باعث ایجاد آسیب‌های روانی در دختران بدسرپرست می‌گردد. لذا انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و ادراک شایستگی به‌عنوان چارچوبی به‌منظور درک آسیب‌شناسی روانی و سلامت ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

سیده فاطمه ضیغمیان؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22054/jep.2020.35253.2377

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینۀ عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بود. روش این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری پژوهش را کلیه مقالات با درجه علمی و پژوهشی، طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزش‌وپرورش و پایان‌نامه‌های موجود در دانشگاه‌های محقق اردبیلی و رازی در بین سال‌های 1380-1394 که به ...  بیشتر

تاثیر بازی مبتنی بر هوش اخلاقی بر وجدان، خویشتنداری و مسئولیت پذیری اجتماعی کودکان با استعداد دبستانی

مائده جلائی؛ لیلا چراغ ملایی؛ روشنک خدابخش پیرکلانی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 59-89

https://doi.org/10.22054/jep.2020.38713.2536

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخلاقی بر افزایش وجدان، خویشتن‌داری و مسئولیت­پذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر با استعداد پایه­های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه ...  بیشتر

نمودشناسی تفسیری افق‌ها، تنگنا‌ها و راهکارهای برنامه معلم‌پژوهنده به مثابه اقدام‌پژوهی بر پژوهشگری معلمان

ایراندخت فیاض؛ آنیتا همایونفرد؛ سید مهدی سجادی؛ رضا ساکی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 91-117

https://doi.org/10.22054/jep.2020.42576.2685

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، بررسی افق‌ها، تنگنا‌ها و راهکارهای برنامه معلم‌پژوهنده به مثابه اقدام‌پژوهی بر پژوهشگری معلماناست. برای درک تجربه زیسته معلمان پژوهنده از روش نمودشناسی تفسیری و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش تحلیل محتوا به روش کیفی استفاده شده است. نمونه‌های پژوهش شامل 20 نفر (10 مرد و 10 زن) از معلمان و دبیران شرکت‌کننده ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه

سندس کاشانی خطیب؛ شکوفه رادفر؛ سیمین بشردوست؛ مالک میرهاشمی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22054/jep.2020.41809.2665

چکیده
  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. تصمیم‌گیری پرخطر و ضعف حافظه فعال از مؤلفه‌های این اختلال هستند که پیامدهای منفی آن‌ها شناخته‌شده است. هدف از مطالعه ارتقاء حافظه کاری و کاهش تصمیم‌گیری پرخطر توسط تحریک قشر پیشانی به‌وسیله دستگاه تحریک الکتریکی مغز در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. روش این مطالعه ...  بیشتر

مقایسه‌‏ی پردازش هیجانی، کمک‏‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین

علی شیخ الاسلامی؛ زهرا بشاشی؛ علی جعفری

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22054/jep.2020.27629.2046

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ پردازش هیجانی، کمک‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. تمامی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس

زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 159-177

https://doi.org/10.22054/jep.2020.34410.2354

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهت‌گیری هدف معلم بود. به این منظور 300 معلم پایه اول تا ششم ابتدایی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس جهت‌گیری هدف باتلر (2007) پاسخ دادند. این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر

شناسایی عوامل بی انگیزگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: رویکرد پدیدارشناسی

سعید رومانی؛ کبری عالی پور؛ صدیقه فرخی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 179-206

https://doi.org/10.22054/jep.2020.34706.2360

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در بی‌انگیزگی تحصیلی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد است که تعداد 15 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شد. داده‌های استخراج‌شده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

پیش‌بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت

سعید اسماعیل نیا؛ غلامرضا صرامی؛ شکوه السادات بنی جمالی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، صفحه 207-234

https://doi.org/10.22054/jep.2020.42960.2692

چکیده
  هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت را می‌توان از ویژگی‌های مهم موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی به شمار آورد. این پژوهش برای تعیین نقش پیش‌بینی کنندگی هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت در یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی، و جامعۀ آماری کلیۀ زبان آموزان، زبان انگلیسی دختر و پسر شهرستان‌های ...  بیشتر