بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی خلاقیت هدایت شده پلسک (Plsek)

علی ضیایی مهر

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7977

چکیده
  کتاب درسی به­عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش، می‌تواند نقش مهمی را در زمینه پرورش خلاقیت و تفکر­خلاق یادگیرنده‌ها ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با الگوی خلاقیت هدایت شده پلسک (1997) و با روش توصیفی از نوع تحلیل­محتوا انجام گرفته است. نمونه­ی آماری این پژوهش که با حجم جامعه ...  بیشتر

نقش صفات شخصیت و رشد شناختی در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم هیجانی

محمد مهراد صدر؛ غلامرضا چلبیانلو؛ رضا عبدی

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی راهبردهای تنظیم هیجانی بر اساس عوامل شخصیت و مراحل رشد شناختی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمام دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری بودند. 381 نفر (192 زن، 189 مرد) از دانشجویان با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای به­عنوان شرکت­کنندگان پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه تنظیم هیجانی (ERQ)، فرم کوتاه پرسشنامه ...  بیشتر

سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7979

چکیده
  معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان افراد همبستگی دارد. با توجه به اینکه شناخت عوامل مؤثر بر سلامت روان افراد به‌خصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ پژوهش با هدف تعیین همبستگی معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بر روی 358 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد ...  بیشتر

تهیه و ساخت مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلورزیس (ام اس)

پریسا پرن؛ مسعود آذربایجانی؛ علی دلاور

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7980

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به مولتیپل اسکلورزیس (ام اس) بود. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه مبتلایان به ام اس بیمه­شده تأمین اجتماعی مراجعه­کننده به داروخانه 13 آبان، 29 فروردین، هلال احمر و شهید کاظمی در شهر تهران تشکیل دادند ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7981

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان و اعتبارسنجی آن از نظر متخصصان انجام شده است. روش پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مرور نظام­مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتاب­ها، مقالات ...  بیشتر

رابطه جو پردیس دانشگاهی با خوش‌بینی علمی و استرس تحصیلی از دیدگاه دانشجویان

سعید غیاثی ندوشن؛ کامران مالکپور لپری؛ فاطمه رضوی

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7982

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین جو پردیس دانشگاهی با خوش­بینی علمی و استرس تحصیلی در بین دانشجویان بود. روش پژوهش، کمی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه علامه­طباطبایی در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7851 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و بر اساس جدول ...  بیشتر

تأثیر محتوای الکترونیکی و تدریس به روش کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی

علیرضا بادله

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7983

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف مقایسة تأثیر به‌کارگیری محتوای الکترونیکی آموزشی و روش تدریس کارگاهی بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایة سوم ابتدایی پسرانة شهرستان البرز انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون برای سه گروه نمونه بود. جامعة آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایة سوم ابتدایی بودند که از این جامعه با توجه ...  بیشتر

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان

منصوره کلهر؛ گلنار مهران

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7984

چکیده
  پرورش تفکر و استدلال یکی از هدف‌های تعلیم و تربیت است. دستیابی به این هدف مستلزم فراهم کردن شرایط و به‌کارگیری راهبردها و روش­های آموزشی مؤثر بر تفکر انتقادی است. این پژوهش تأثیر ساخت گروهی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش آموزان را بررسی می‌کند. به این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و یادگیری موضوع‌های پیچیده

مصطفی سالاری؛ محمد حسن امیر تیموری

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، صفحه 173-197

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7985

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و یادگیری موضوع‌های پیچیده در درس فیزیک بود. این پژوهش از جنبة هدف، کاربردی و از جنبة روش‌شناسی در زمرة پژوهش‌های آزمایشی قرار دارد. طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان ...  بیشتر