تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی

فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 213-251

https://doi.org/10.22054/jep.2021.57638.3231

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری شامل تعداد600 نفر دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 97-96 در شهرستان پیشوا (استان تهران) مشغول به ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

وحید منظری توکلی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22054/jep.2021.16535.1577

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر با استفاده از فنون فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، ...  بیشتر

الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

توحید اشرف زاده؛ علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22054/jep.2020.38743.2538

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94 جامعه آماری این ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 133-153

https://doi.org/10.22054/jep.2019.30599.2183

چکیده
  کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک‌های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل و شرکت‌کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی

مریم صفایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 239-268

https://doi.org/10.22054/jep.2019.41526.2658

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی،  تاب­آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 500  نفر به روش تصادفی طبقه­ای چندمرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

سنجش و بررسی ارتباط سبک‌های تفکر و جهت‌گیری هدف با عملکرد تحصیلی دانشجویان

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8144

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک­های تفکر و جهت­گیری هدف در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان کارشناسی رشته‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، یاسوج، ایلام، شهید باهنر کرمان، و رازی کرمانشاه ...  بیشتر

عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

علی محمد رضایی؛ فائزه جهان؛ معصومه رحیمی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 155-171

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. به این منظور تعداد 246 دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر آبدانان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMQ) و پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون ...  بیشتر

شخصیت و رویکردهای یادگیری به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی دانشجویان

اکبر رضایی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 173-190

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5565

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. به این منظور 371 نفر از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (259 زن و 112 مرد) به‌صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه­پنج عامل اصلی شخصیت و سیاهه رویکردها و مهارت‌های ...  بیشتر

فرا تحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته

الناز صادقی دیزج؛ سید داوود حسینی نسب؛ فریبا عسگریان؛ اصغر شیرعلی پور؛ محمدرضا مقصودی

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 79-103

چکیده
  آموزش از اساسی‌ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد، در برنامه‌های درسی جدید و روش‌های آموزش آن، تأکید اساسی بر روش‌هایی است که در آن دانش‌آموز نقش فعالی دارد. در این روش‌ها، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر عهده دانش‌آموز است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های مرور ...  بیشتر

رابطه چرخۀ شبانه‌روزی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی

اسماعیل سعدی‌پور؛ فاطمه‌سادات گرامی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 175-206

چکیده
  همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. با نگاهی دقیق به دنیای اطراف پی می‌بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره‌ای با آهنگی منظم است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ریتم‌های شبانه‌روزی دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی آنان است. روش این پژوهش می­باشد. جامعه این تحقیق را دانش­آموزان دختر اول راهنمایی منطقه 12 شهر تهران تشکیل می­دهد که با ...  بیشتر

بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

نیلوفر میکائیلی؛ سعید رجبی؛ مسلم عباسی؛ خدیجه زمانلو

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 31-53

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) بود که از میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 91-90 به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از ...  بیشتر

بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

احمد عابدی؛ آذین‌دخت معماریان؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 79-93

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بودند. به این منظور 50 نفر از دانش‌آموزان دختر سال دوّم دبیرستان در سال تحصیلی 89-1388 از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‏های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‏های علوم انسانی و علوم پایه

اکبر رضائی؛ محسن خورشا؛ حمیدرضا مقامی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 212-233

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. بدین منظور تعداد240 نفر از دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه تبریز به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پنج عاملی شخصیت نئو و استراتژی‌های ...  بیشتر

رابطه شیوه‏های یادگیری کلب و سبک‏های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دکتر اکبر رضائی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان با‏سن و عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ‏439 نفر (299 دختر و 140 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای به شیوة تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبک‏های ...  بیشتر

اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظۀ فعّال دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران

شیوا مفتخری حاجی میرزایی؛ دکتر حسن اسدزاده؛ دکتر یوسف کریمی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 104-130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظۀ فعال انجام شد. جامعه‏ی این پژوهش عبارت بود از کلیه‏ی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران که در سال تحصیلی 88-1387مشغول به‏تحصیل بودند. به‏منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، تعداد 175 نفر از دانش‏آموزان با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل‏انگاری بر سهل‏انگاری و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان مقطع ابتدایی

مینا شمس الاحراری؛ دکترمجید صفاری نیا؛ دکترحسین زارع

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 108-118

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل‏انگاری برکاهش سهل‏انگاری و عملکرد‏تحصیلی دانش‏آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است. به این منظور 46 نفر از دانش‏آموزان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل انگاری برای آنان اجرا شد. برای سنجش میزان سهل‏انگاری دانش آموزان ...  بیشتر

مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‏آموزان دارای اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی و دانش‏آموزان عادی

دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر حمید علیزاده؛ فرزانه مرادی امین

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 145-168

چکیده
  پـژوهش‏حاضـر بــا هدف مطالعـه مقایسه میزان سلامـت‏ روان، انگیـزه پیشرفت و عملکـرد‏ تحصیلی در دانش‏آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‏فعالی و دانش‏آموزان عادی پایه ‏اول‏راهنمایی انجام شده‏است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 60 دانش‏آموز با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحلـه‏ای انتخاب از بین دانش‏آموزان پایه ...  بیشتر

بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

علی عبدی؛ سعید آریاپوران

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 144-163

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. به همین منظور 402 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‏مرحله‏ای‏انتخاب‏شدند و مقیاس‏های‏استرس‏ادارک‏شده ...  بیشتر

بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران

مریم قیطریفی؛ خسرو رشید

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5967

چکیده
  عده ای معتقدند که بازی های رایانه ای رابطه منفی با عملکرد تحصیلی و وضعیت سلامت روانی داشته و بر میزان رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب، افسردگی و گوشه گیری نوجوانانی که به این بازی ها می پردازند ، تاثیر دارد. هدف پژوهشی حاضر بررسی و مقایسه تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (در سه گروه دانش آموزانی که از ...  بیشتر