بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 1-21

چکیده
  هدف ازاین پژوهش بررسی اثربخشی پرورش تفکر انتقادی بر مهارت‏های حل مسأله و عزت نفس دانش‏آموزان و ارائه پیشنهادهایی براساس یافته‏های پژوهش به روان درمانگران، مشاوران، برنامه‏ریزان و کارشناسان آموزش و پرورش جهت پرورش تفکر انتقادی در دانش‏آموزان می‏باشد. این پژوهش که به روش آزمایشی انجام شده است و سؤال اصلی آن این است که آیا ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریّۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

دکتر حسن اسدزاده؛ سارا محمودی‏راد؛ دکتر نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 22-39

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقۀ 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1386- 1385 مشغول به‌تحصیل بوده‌اند. به‌منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، یک دبیرستان از بین نوزده دبیرستان دخترانۀ منطقۀ ...  بیشتر

عوامل خطر‏ساز و حفاظت‏کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور

دکتر شهرام محمدخانی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 38-69

چکیده
  مصرف‏الکل،‏ سیگار و سایر مواد در میان نوجوانان یکی از مهمترین مشکلات‏بهداشتی جوامع است. پژوهش‏حاضر به منظور بررسی عوامل خطر‏ساز و حفاظت‏کننده مرتبط با مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان 18-13 کشور انجام شد. 2538 نفر از دانش‏آموزان‏راهنمایی و متوسطه و پیش‏دانشگاهی مشغول به تحصیل در (85-1384) از ده استان کشور (1255 دختر و ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‏های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر‏خودکارآمدی

دکتر علی مصطفایی؛ دکتر یحیی مهاجر

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 66-87

چکیده
  هدف‏پژوهش بررسی اثربخشی مؤلفه‏های راهبردهای ‏یادگیری‏خودگردان بر‏خودکارآمدی دانش‏آموزان پسر پایه سوم دبیرستان بوده است. جامعه‏آماری شامل تعداد 1093 دانش‏آموز پایه سوم دبیرستان بود که از این تعداد، 60 نفر به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای و تصادفی ساده انتخاب، و به صورت‏تصادفی در سطوح‏مختلف متغیر‏مستقل (چهار‏سطح) ...  بیشتر

رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان دبیرستان‏های شهر کنگاور

دکتر حیدر تورانی؛ صادق رشتیانی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 88-126

چکیده
  این پژوهش در زمینه بررسی«رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان دوره سه‌ساله متوسطه شهر کنگاور » بوده و هدف آن شناخت عملکرد خانواده در تعیین رابطه عملکرد و ابعاد گوناگون آن با میزان سرسختی روان‏شناختی فرزندان می باشد. روش پژوهش‌ توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. . یافته‌های پژوهش حاکی از رابطه مثبت ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله

دکتر سیمین رونقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرهاد جمهری

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 124-144

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی یک آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. روش نمونه گیری تصادفی از یک جامعه در دسترس بود که برای این منظور ابتدا 500 کودک دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کرج بزرگ توسط «مقیاس دلبستگی کودکان 12-6 ساله» مورد سنجش قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج حاصله از میان ...  بیشتر

بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

علی عبدی؛ سعید آریاپوران

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، صفحه 144-163

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. به همین منظور 402 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‏مرحله‏ای‏انتخاب‏شدند و مقیاس‏های‏استرس‏ادارک‏شده ...  بیشتر