بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان

مجید صفاری‏نیا؛ داوود هزاره‏ای

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر سال اول تا چهارم و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان بوده است. بدین منظور 600 آزمودنی (150 آزمودنی از هر ورودی سالهای تحصیلی اول، دوم، سوم و چهارم) دانشگاه پیام نور تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه‏گیری متغیرهای ...  بیشتر

روش‏های تربیت اجتماعی از منظر ملامحسن فیض کاشانی (ره)

علی کربلایی پازوکی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، صفحه 16-47

چکیده
  با توجه به اینکه یکی از مشکلات مهم عصر ما بحران هویت اجتماعی و فقدان معنویت است، امروزه تربیت اجتماعی به عنوان یکی از ساحت‌های تربیت مورد توجه جدی اندیشمندان علوم تربیتی قرار گرفته است. تربیت‏یافتگی اجتماعی انسان سبب غلبه فرد بر خودمحوری در زمینه‌های معرفتی، ارتباطی و عاطفی می‌شود. یعنی انسان‌ها حال و وضع، شناخت، اطلاعات، علایق ...  بیشتر

بررسی و مقایسه سبک‌های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان نوجوان شاهد

دکتر نظام هاشمی؛ سید عباس رضوی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، صفحه 46-72

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی سبکهای هویتی دانش‏آموزان نوجوان شاهد و عوامل مرتبط با آن بود. بدین منظور‏، از میان جامعه آماری‏ این مطالعه،‏ 366 دانش‏آموز نوجوان مدارس دخترانه و پسرانه 12 تا 18 ساله شاهد به روش نمونه‌گیری طبقه‏ای برگزیده شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های هویت، مقیاس کنارآیی نوجوانان، و مقیاس عملکرد خانواده ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان

مریم خاکسار؛ دکتر علی اکبر سیف

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، صفحه 72-88

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 386 نفر دانش آموز دختر رشتة تجربی دورة پیش دانشگاهی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان در نیمسال اول سال تحصیلی 87-1386 را شامل می‏شد که بر روی آنها آزمون اضطراب امتحان اجرا شد. سپس پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ...  بیشتر

تأثیر روش آموزش هم شاگردی بر مهارت‏های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی

الهام لک

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، صفحه 88-111

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش آموزش هم شاگردی بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، انجام شده است .روش: نمونه پژوهش ٦۰ نفر از دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی ۸٧/۸۶ بودند که بعد از روش نمونه‏گیری به روش تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‏ای به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین ...  بیشتر

بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی‏ارشد تکنولوژی‏آموزشی جهت ارائه برنامه‏ای مناسب

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، صفحه 112-135

چکیده
  بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی‏ارشد تکنولوژی‏آموزشی جهت ارائه برنامه‏ای مناسب [1] [1]- این مقاله برگرفته از یافته­های طرح پژوهشی "بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامه­ای مناسب" است که درسال 1385 در شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی به تصویب رسید. بدینوسیله از حمایت مالی ...  بیشتر