روانشناسی یادگیری
طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن

الهه ولایتی؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درامدی؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jep.2019.9326.1360

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بود. با توجه به این هدف کلی، اهداف جزئی پژوهش، طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی درونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی بیرونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی از طریق بررسی تأثیر آن بر یادگیری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
دلزدگی تحصیلی از درس مطالعات اجتماعی بر اساس ساختار کلاس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم

ملیحه حکمتیان؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22054/jep.2018.29765.2145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی بر اساس متغیرهای ساختار کلاس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر و پسر کلاس نهم متوسطه شهرشیراز در سال تحصیلی 96- 1395 بود. نمونه آماری به تعداد 379 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:نقش واسطه‌ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

سهراب صحرایی؛ امید شکری؛ مهدی خانبانی؛ الهام حکیمی راد

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 53-84

https://doi.org/10.22054/jep.2019.10366.1388

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت و استرس تحصیلی ادراک شده در رابطة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در بین دانشجویان انجام شد. روش: 339 دانشجوی مقطع کاشناسی (142 پسر و 140 دختر) به پرسشنامة باورهای خودکارامدی تحصیلی (ASEBQ، زاژاکوا، لینچ و اسپنشادا، 2005)، پرسشنامة استرس تحصیلی ادراک شده (زاژاکوا و همکاران، ...  بیشتر

تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

شیوا علیپور؛ محمد مهدی بابایی منقاری؛ محمد عباسی؛ حسین داودی

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 85-117

https://doi.org/10.22054/jep.2019.12083.1436

چکیده
  مقالات منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی منابع ارزشمندی در زمینه پیشرفت علمی کشور می باشند. پژوهش حاضر توصیفی با هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه شامل 91 مقاله چاپ شده در 10 شماره فصلنامه (از شماره 27 تا 36) بوده است. در این پژوهش با استفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

فاطمه نقی بیرانوند؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22054/jep.2019.11609.1415

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 در شهر خرم آباد بود که از میان آنان ...  بیشتر

پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش آموز

سمانه بهزادپور؛ زهرا سادات مطهری؛ فرامرز سهرابی

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 139-151

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8243.1312

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر در دبیرستان های آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 70 دانش آموز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای برخلاقیت دانش آموزان در درس علوم تجربی

رحیم مرادی؛ علی دلاور؛ بهنام رسولی؛ ریحانه صالح راد؛ زهرا طاهری

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22054/jep.2019.9561.1365

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی روش آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای برخلاقیت دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر خرم آباد در درس علوم تجربی بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون _پس آزمون باگروه کنترل است. جامعه آمارى شامل تمام دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول مدارس دولتی شهر خرم آباد درسال تحصیلى94-1393 بوده و ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای

زهرا عسگری؛ حسین کارشکی؛ بهروز مهرام

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22054/jep.2019.35735.2419

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور با روش نظریه زمینه‌ای انجام شده است. با توجه به اختصاص سرمایه مادی و انسانی به این بخش و ادعا تحقق ارائه برترین یادگیری و مشاوره‌گری برای دانش‌آموزان، ما برآن شدیم تا به واکاوی پیامدها و بسترهای علی مراکز کنکوری در قالب یک رویکرد عمیق بپردازیم. برای تحقق این ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و تیپ‌های صبحی- عصری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

سجاد بشرپور؛ جواد درودی؛ سپیده محمودزاده

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، صفحه 203-220

https://doi.org/10.22054/jep.2019.16671.1585

چکیده
  پیشرفت تحصیلی که عدم فاصله‌ی بین ظرفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی در نظر گرفته می‌شود، علاوه بر تفاوت‌های هوشی تحت تاثیر متغیر‌های شخصیتی نیز قرار می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و تیپ‌های صبحی– عصری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان بانه می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع ...  بیشتر