روانشناسی یادگیری
اثربخشی مداخله بازی‌های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی

مرضیه زینی؛ الهام خاکسار؛ محمد بلوچی انارکی؛ ناهید معتبد

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jep.2018.13512.1482

چکیده
  هدف :پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی مداخله بازی‌های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر آزمایشی و طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی شهر یزد سال 95-1394 تشکیل می دادند،که ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و خودپندارۀ ریاضی دانش آموزان ابتدایی

شهرام واحدی؛ رقیه ملک زاده؛ موسی پیری

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22054/jep.2018.3970.1165

چکیده
  یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری که بر جنبه‌های شناختی و غیر شناختی فراگیران تأثیر مثبت داشته و یادگیری معنی‌دار را تسهیل می‌کند، نقشه مفهومی است. این پژوهش به‌منظور تعیین تأثیر آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و خودپنداری ریاضی دانش‌آموزان پسر پنجم ابتدایی انجام گرفت. برای ارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی نقش تعامل تجربه‌های محیط تحصیلی با میانجی‌گری باورهای معرفت‌شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز

یاسر گراوند؛ غلامحسین مکتبی؛ فاطمه فرزادی؛ مولود سالاری پور

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 38-58

https://doi.org/10.22054/jep.2018.29437.2128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعامل تجربه‌های محیط تحصیلی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز بود. روش مطالعه حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 96-1395بودند، که تعداد ...  بیشتر

بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص‌های خلاقیت از نظر گیلفورد

کاظم حسنی؛ جمال الدین کولایی نژاد؛ صحرا فرامرزی؛ فوزیه عبدی پور؛ فاروق عبدی‌پور

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 57-82

https://doi.org/10.22054/jep.2018.10490.1393

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محتوای کتاب فارسی (بخوانیم) پایه ششم ابتدایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد (حافظه شناختی، تفکر همگرا و واگرا و قضاوت ارزشیاب) انجام شده است. جامعه آماری شامل کل محتوای کتاب فارسی (متن و خودآزمایی) در سال تحصیلی 91-92 بود. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق نیز شامل فرم تحلیل محتوای محقق‌ساخته بود که بر مبنای شاخص ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین

فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22054/jep.2018.10692.1394

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخله امید درمانی براهمال کاری تحصیلی دانش‏آموزان دبیرستان های پسرانه ناحیه 1 شهر قزوین بوده است، از بین دانش آموزان پسر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین که تعداد دانش آموزان آن1815 نفر بود دو کلاس با ظرفیت 58 نفر با شیوه ی نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پس از پر کردن پرسشنامه اهمال کاری سولومن و راثبلوم ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرسختی روانشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان

داریوش عظیمی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 87-103

https://doi.org/10.22054/jep.2018.16103.1562

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 95-1394 و نمونه این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان این جامعه بودند که به روش ...  بیشتر

خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF)

اکبر عطادخت؛ بهمن زردی گیگلو؛ حدیثه لاله

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/jep.2018.25625.1973

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه‌های تحصیلی ششم، هفتم، هشتم و نهم شهرستان اردبیل تشکیل می‌داد. از این میان 450 نفر نمونه به روش خوشه‌گیری چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی

سعید مذبوحی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 127-145

https://doi.org/10.22054/jep.2018.23052.1861

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ، پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دوم بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. بدین منظور از بین 3245 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با بهره گیری از شیوه نمونه گیری طبقه ای مرحله ای 245 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مسئولیت پذیری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دختران پیش‌دانشگاهی

فاطمه ابوطالبی؛ احمد خامسان؛ میترا راستگومقدم

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، صفحه 147-168

https://doi.org/10.22054/jep.2018.17094.1599

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین انواع، میزان و اهمیت شبکة حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورة پیش‌دانشگاهی می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی (رگرسیون) و جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر بیرجند بوده‌اند. 220 دانش‌آموز دختر به‌شیوۀ تصادفی از بین سه مرکز پیش‌دانشگاهی ...  بیشتر