اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر مقابله با نشخوار فکری و اضطراب امتحان

پرویز شریفی درآمدی؛ فاطمه قاسم پور

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 164-198

https://doi.org/10.22054/jep.2024.71725.3773

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر مقابله با نشخوار فکری و اضطراب امتحان در دانش-آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران بود. با توجه به نیمه آزمایشی بودن روش پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایه متوسطه اول شهر تهران بودند که نمونه‏ای به تعداد 30 نفر را به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) ...  بیشتر

اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران

فرح مملکت دوست؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ مرضیه طالب‌زاده شوشتری

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22054/jep.2023.66243.3574

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی و تداوم اثر آموزش ادراکی حرکتی بر اختلال ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیری در شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز اختلال ...  بیشتر

اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم‌آباد

عزت اله قدم پور

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، ، صفحه 131-144

https://doi.org/10.22054/jep.2022.7151.1279

چکیده
  زمینه: اضطراب امتحان به‌عنوان یک سازه شناختی- توجهی نقش موثری بر عملکرد دارد، زیرا افراد دارای اضطراب امتحان توجه خود را معطوف به فعالیت‌های نامربوط به تکلیف، اشغال فکری، انتقاد از خود و نگرانی‌های جسمانی کرده و در نتیجه توجه کمتری بر تکلیف دارند که این امر موجب کاهش عملکرد در آنان می‌گردد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی ...  بیشتر

مقایسه‌‏ی پردازش هیجانی، کمک‏‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین

علی شیخ الاسلامی؛ زهرا بشاشی؛ علی جعفری

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22054/jep.2020.27629.2046

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ پردازش هیجانی، کمک‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. تمامی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکور داوطبان ورود به دانشگاه

محمد عسگری

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 175-194

https://doi.org/10.22054/jep.2019.30875.2190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکورِ دانش آموزان دختر و پسر داوطلب کنکور دبیرستان‌های ملایر در سال تحصیلی 94-95 بود. از بین این افراد، نمونه ای به حجم 100 نفره (50 پسر در قالب دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل؛ و50 دختر در قالب دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل ) به روش ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان

لیلا ذوقی؛ منیر کاکاوند؛ عسگر چوبداری

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 195-210

https://doi.org/10.22054/jep.2019.40560.2622

چکیده
  اضطراب امتحان پدیده‌ای گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه است و می‌توان آن را رایج‌ترین ترس در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی با اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد. به‌منظور دستیابی به این هدف از میان 1042 نفر دانشجوی دختر و پسر ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایة یازدهم

فاطمه خرمی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ فریبرز درتاج

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37836.2504

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهشِ اضطراب امتحان و افزایشِ نگرش نسبت به مدرسه در دانش-آموزان پایه یازدهم شهر تهران است. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعة آماری پژوهش شاملِ کلیة دانش‌آموزان پایة یازدهم شهر تهران، در سال تحصیلی 97-1396، بودند. از جامعة مذکور، با استفاده ...  بیشتر

الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 163-181

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8149

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش­آموزان متوسطه آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 2950 نفر از دانش­آموزان متوسطۀ دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 339 نفر دانش­آموز به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای(هیجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرتهران

حبیب اله اکبری

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 187-205

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای/ هیجان مدار (PE-EFT) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پرداخته است.درمان هیجان مدار یک درمان التقاطی است که از تلفیق درمان های فردمدار، گشتالت و درمان تجربه ای و توسط لسلی گرینبرگ، رابرت الیوت و سوزان جانسون ابداع شده است.تحقیقات EFT نشان می دهد که انسانها دو سیستم ...  بیشتر

تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 95-114

چکیده
  در پژوهش حاضر اثربخشی کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان بررسی شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی، و طرح پژوهش پیش آزمون _ پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد مشکین شهر که در نیمسال اوّل تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهند. نمونه پژوهش حاضر، شامل دو کلاس ...  بیشتر

رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‏ای جهت‏گیری هدفی

فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 98-111

چکیده
  اضطراب امتحان مسئله‏ای است که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد و شدت آن به عملکرد فرد آسیب زده و منجر به افت تحصیلی می‏شود و ارزش تکلیف به عنوان یک عامل مهم در رشد تحصیلی می‏تواند به واسطه جهت‏گیری هدفی بر اضطراب امتحان اثر داشته باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم ارزش تکلیف از طریق جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان ...  بیشتر

بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

عباس ابوالقاسمی؛ پروین بیگی

دوره 7، شماره 22 ، دی 1390، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22054/jep.2012.6055

چکیده
  اضطراب امتحان شامل تجربه ناخوشایند نگرانی و هیجان پذیری در موقعیت هایی است که فرد امتحان و یا ارزیابی را احساس می کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود. این مطالعه از نوع آزمایش میدانی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان

مریم خاکسار؛ دکتر علی اکبر سیف

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 72-88

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 386 نفر دانش آموز دختر رشتة تجربی دورة پیش دانشگاهی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان در نیمسال اول سال تحصیلی 87-1386 را شامل می‏شد که بر روی آنها آزمون اضطراب امتحان اجرا شد. سپس پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ...  بیشتر

نقش پیش دانسته ها و ویژگی های فردی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

محمود هرمزی

دوره 3، شماره 8 ، تیر 1386، ، صفحه 2-27

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6008

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی نقش پیشینه تحصیلی و برخی ویژگی های فردی دانشجویان در پیشرفت تحصیلی آنان در قالب یک مدل علی بود. ۳۹۷ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران، مشتمل بر ۳۰۷ نفر دانشجوی دوره کارشناسی، ۹۰ نفر دوره کارشناسی ارشد، و متشکل از ۱۱۷ نفر پسر و ۲۸۰ نفر دختر، به شیوه طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشهای سه پرسشنامه: ...  بیشتر