بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارائه برنامه‌ای جامع برای راه‌اندازی این دوره در دانشگاه علاّمه طباطبایی

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 1-21

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه­ای جامع جهت راه­اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. سؤال­های اساسی در این پژوهش عبارت بود از: دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی دارای چه ضرورت­ها و اهدافی بوده و چگونه اجرا می­شود؟ چگونه می­توان دوره دکتری تکنولوژی آموزشی ...  بیشتر

شیوع و تنوع ناتوانی‌های ویژه یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز

محمدعلی محمدی‌فر؛ دکتر محمدعلی بشارت؛ دکتر مریم قاسمی؛ محمود نجفی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 22-46

چکیده
  هدف: تعیین میزان شیوع ناتوانی­های ویژه یادگیری و انواع آن به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی در دانش­آموزان ابتدایی شهر شیراز هدف اصلی این تحقیق بود. روش: در این پژوهش، ابتدا از پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر(فرم معلم)، جهت غربالگری دانش­آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری استفاده گردید. به این ترتیب تعداد 401 دانش­آموز (200 پسر و 201 دختر) ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 87-86

الهه فصیح فر؛ دکتر علی دلاور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 46-62

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتباریابی و بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامۀ سنجش بلوغ اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از کتابها و مقالات و پژوهشهایی که در این خصوص صورت گرفته بودند، ویژگیهای مربوط به رشد و بلوغ اجتماعی استخراج شد و متناسب با آنها عباراتی که هر کدام شامل 5 گزینه بود ساخته شد. اعتبار یابی محتوایی براساس ارزیابی­های ...  بیشتر

انطباق و استانداردسازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز– اومان برای کودکان 7- 5/2 سال -7 SON-R 2) (: گزارش پایانی

اصغر مینائی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 63-103

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف انطباق، استانداردسازی و هنجاریابی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز-اومان برای کودکان 7-5/2 سال ) -7SON-R 2 ( روی یک گروه از کودکان تهران با حجم 2852 نفر (1456 پسر و1396 دختر) که با روش نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای از بین کودکان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی و آموزش و پرورش انتخاب شدند، اجرا گردید. برای تحلیل سؤالات، مدل کلاسیک ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی کاربرد رسانه‌های مختلف آموزشی در مفهوم سازی

دکتر افسانه توحیدی؛ دکتر داریوش نوروزی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 102-140

چکیده
  این پژوهش میزان اثربخشی رسانه­های شنیداری- دیداری متحرک مختلف بر مفهوم سازی مفاهیم درس فیزیک- مبحث نیرو در یادگیرندگان سال اول راهنمایی را مورد بررسی قرار داده است. هدف کلی مقایسۀ اثربخشی سه رسانۀ تلفیقی (ترکیب آموزش برنامه­ای اسکینر، مراحل یادگیری گانیه، و طرح درس روزانه)، رسانۀ آموزشی دانش­یار (موجود در مراکز فروش)، و رسانۀ ...  بیشتر

مطا لعـه عوامـل تأثیرگـذار بر بکارگیری شیوه‌های نوین تدریس توسط معلَمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 85- 1384

حمزه آقاملایی؛ دکتر مهران فرج الهی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 131-167

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری شیوه­های فعال تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان انجام گرفته است. جامعـه آماری این تحقیق شامل کلیـه معلمان استخـدام رسمی، حق التدریس و پیمانی یا قراردادی مقطع ابتدایی شهرستان گرگان به تعداد1300 نفرمی­باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و متناسب با جامعه آماری و از ...  بیشتر

رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت‌پذیری با رضایتمندی زناشویی

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، صفحه 168-188

چکیده
  در پژوهش حاضر بین 5 عامل بزرگ شخصیتی روان­آزرده­خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت­پذیری با رضایتمندی زناشویی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های متأهلی، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های ...  بیشتر