دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 1-250 
5. رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران

صفحه 1-28

رزیتا سپهرنیا؛ علی دلاور ‏؛ سیدرضا صالحی امیری


6. اثربخشی بازی‌ درمانی بی‌رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 1-15

عزت‌اله قدم‌پور؛ افسانه شهبازی‌راد؛ فرشته محمدی؛ منظر عباسی