دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، بهار 1394 
4. نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

صفحه 67-77

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ فاطیما نظری


5. فرا تحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته

صفحه 79-103

الناز صادقی دیزج؛ سید داوود حسینی نسب؛ فریبا عسگریان؛ اصغر شیرعلی پور؛ محمدرضا مقصودی


7. بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان

صفحه 123-135

حسن محمودیان؛ هادی صفریان؛ حسین هاشمزاده واعظ؛ سید عبدالله میرمحمد تبار؛ شیرین رضوانی فر


9. شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان

صفحه 159-180

فرهاد سراجی؛ حسن سرمدی انصار؛ علی اکبر عسگری مطیع