روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان

سید عدنان حسینی؛ رحیم بدری؛ حسین سلیمی؛ لیلا کلیایی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 1-19

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید‌ برکاهش میزان قربانی شدن دانش آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر سنندج بود که در سالتحصیلی 93-92مشغول به‏تحصیل بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون و گروه گواهاست. بدین منظوربا روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 30 نفر انتخاب و به‏عنوان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 19-33

چکیده
  چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سالتحصیلی 1392-1391می باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارامدی تحصیلی ...  بیشتر

ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 33-50

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ایجاد برنامه آموزش زبان انگلیسی در دوره ی اول ابتدایی در ایران انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی است. اطلاعات با فیش برداری از منابع متعدد و مطالعه برنامه آموزش زبان در کشورهای موفق آسیایی جمع آوری و تحلیل گردید. در مرحله بعد سه نمونه پرسش نامه محقق ساخته جهت نظر سنجی از متخصصان آموزش زبان تنظیم ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با فریب‌کاری تحصیلی: مدل معادله ساختاری

محسن گل پرور

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 51-67

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با فریبکاری تحصیلی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تشکیل دادند. از میان آنها 357 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های اخلاق تحصیلی، ...  بیشتر

رابطه ی شیوه‌های فرزندپروری و تاب‌آوری با شادکامی دانش‌آموزان

ناصر جعفرزاده

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 67-82

چکیده
  چکیدهزمینه: شیوه فرزندپروری، ‌عاملی تعیین‌کننده و اثرگذار است که نقش مهمی را در آسیب‌شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می‌کند و کیفیت رابطه والد-کودک اثر معناداری روی عزت‌نفس، شادکامی و بهزیستی افراد دارد. هدف: هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با تاب‌آوری و شادکامی دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود. ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار

سید مرتضی سیادت

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 83-101

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار شهرستان گرگان بود ؛ به این منظور 96 کودک کار ( پسر و دختر ) به عنوان جمعیت نمونه از بین 125 کودک کار شهرستان گرگان و بر اساس جدول کوهن با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شد ، سپس تعداد 50 نفر از کودکان کار که بر اساس مقیاس مهارت اجتماعی متسون ، پرسش ...  بیشتر

رابطه ابعاد شخصیت، الگوهای ارتباطی خانواده با رفتار جرأت مندانه در دانشجویان

مرضیه حسن زاده؛ لاله خواجه؛ محمد حسن زاده؛ احمد حسن زاده

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 103-117

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، الگوهای ارتباطی خانواده با رفتار جرأت مندانه در دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و رویکرد توصیفی از نوع همبستگی هست. شرکت کنندگان پژوهش شامل 223 نفر دانشجوی دختر (113) و پسر (110) مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور جیرفت در سال 92-1391 بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی

باقر حسنوند؛ سجاد صفری؛ ایراندخت فیاض؛ سیمین بازرگان

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 119-138

چکیده
  اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان در دوران کودکی در کیفیت بخشی به زندگی کودکان و تاثیر آن بر سال های تحصیل و پس از آن واضح و مبرهن بوده و در پژوهش های بسیاری نیز به اثبات رسیده است . آنچه ضروری است ک بیشتر به آن پرداخته شود، کیفیت این آموزش ها است. آموزش های متداول برای دوره (آمادگی/پیش از دبستان) در جامعه امروزمان، کمتر از برنامه، رویکرد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان

سید نبی الله قاسم تبار؛ محبوبه حسینی؛ محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ نفیسه گودرزی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 139-159

چکیده
  پژوهش حاضر با شناخت تأثیر آموزش موسیقی به روش اٌرف بر توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌برداری در دسترس، 30 کودک 5 ساله (16 پسر، 14 دختر) انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. به اعضای گروه مداخله به مدت 6 ماه، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته، موسیق آموزش داده شد. سپس در هر دو گروه مقیاس هوش ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلائی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 161-185

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کمال گرایی، خودتنظیمی تحصیلی، و خودکارآمدی تحصیلی درپیش بینی تعلل ورزی کلی و تعلل ورزی تحصیلی بود. به این منظورجامعه آماری از میان دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی استان مرکزی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به اندازه 412 نفر انتخاب شده و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند. ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای(هیجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرتهران

حبیب اله اکبری

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، صفحه 187-205

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای/ هیجان مدار (PE-EFT) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پرداخته است.درمان هیجان مدار یک درمان التقاطی است که از تلفیق درمان های فردمدار، گشتالت و درمان تجربه ای و توسط لسلی گرینبرگ، رابرت الیوت و سوزان جانسون ابداع شده است.تحقیقات EFT نشان می دهد که انسانها دو سیستم ...  بیشتر