الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس

جواد عینی پور؛ اصحاب حبیب زاده؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400، ، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54693.3114

چکیده
  جوّ و محیطی که آموزش در آن اتفاق می‌افتد، با کیفیت‌های مختلف انگیزه و یادگیری فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل محیطی- اجتماعی به‌مثابه روح حاکم بر دانشگاه‌هاست. هدف این تحقیق، تدوین الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش و یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس بود. این تحقیق از نوع کمی- کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، در ...  بیشتر

تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی

جمشید حیدری؛ خدیجه علی آبادی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ سعید پورروستایی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 41-82

https://doi.org/10.22054/jep.2021.43942.2714

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. روش پژوهش آمیخته وطرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی کیفی و کمّی تشکیل شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش هدفمند انتخاب شد و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود، مورد مطالعه و تحلیل ...  بیشتر

اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی و حل مسأله‌ی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دبستان

سمیه سیفی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن عشایری؛ نور علی فرخی؛ فریبرز درتاج

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7763

چکیده
  راه­حلِ مشکلاتِ تعلیم و تربیت کنونی، نیازمند رویکردی پیچیده­تر وآگاهانه است که بخشی مهم به­وسیله­ی علمِ مغز، ذهن و تعلیم و تربیت (یادگیری سازگار با مغز) ارائه شده است. یادگیریِ سازگار با مغز بر چگونگی یادگیری طبیعی مغز تأکید دارد و به دنبال تغییرِ چارچوب، بر اساس ساختار و کارکردِ واقعی مغز انسان برای ایجادِ آموزش مؤثر است. هدف ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 19-33

چکیده
  چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سالتحصیلی 1392-1391می باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارامدی تحصیلی ...  بیشتر

تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 94-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی در کاهش تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. جامعه‏ی‏ پژوهش ازکلّیه‏ی دانش‏آموزان پسر مقطع پیش‏دانشگاهی شهر شهریار در سال‏تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها ...  بیشتر

مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز انجام شده است. روش: پژوهش توصیفی و از نوع مقایسه ای می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و بدین ترتیب 100 نفر از دانشجویان ممتاز و غیرممتاز دانشگاه کردستان که واجد شرایط پژوهش حاضر بودند، به صورت تصادفی ...  بیشتر

ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش‏آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا

کاظم برزگر بفرویی؛ اسماعیل سعدی پور؛ صغری ابراهیمی قوام؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 178-211

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا بر عملکرد شیمی، با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بود. بدین منظور، 646 دانش‏آموز دبیرستانی (328 دختر و 318 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای متشکل از مقیاس‌های باورهای معرفت شناختی، ادراک ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا

صغری ابراهیمی قوام؛ سید علی‏اکبر کریمیآه

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 72-104

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش مربیان پیش‏دبستان در کشور‏های ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا و همچنین شناخت شرایط آموزش مربیان مراکز پیش‏دبستانی در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه‏ی آنها با یکدیگر بود که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش‏تحقیق توصیفی مبتنی بر ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزشی مؤلفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریج، بر خودکار آمدی

رقیه ارجی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6015

چکیده
  این پژوهش با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس یادگیری خود تنظیمی به عنوان صلاحیت میان بر نامه ای در بین دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد به اجرا در آمد. نمونه ای با حجم ۸۴۰ نفر از دانش آموزان، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه مذکور که شامل ۵۲ سؤال و ۱۴ عامل بود با طیف لیکرتی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی

مرضیه میرسمیعی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6004

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. روش: این پژوهش، از نوع همبستگی است. آزمودنی های پژوهش ۳۰۰ دانشجوی دختر و پسر (۲۱۰ دختر و ۹۰ پسر) مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ را تشکیل می دادند، که بر اساس ...  بیشتر

بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

ناهید جهانشاهی؛ صغری ابراهیم قوام

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5987

چکیده
  در این پژوهش رابطه ی بین سبک های تفکر معلمان (قانونگذار، اجرایی، قضایی، کلی نگر، جزئی نگر، آزاد اندیش و محافظه کار) با متغیرهایی چون سن، جنسیت، رشته ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان در این مطالعه ۲۰۰ نفر (۷۵ مرد، ۱۲۵ زن) از معلمان زن و مرد مقاطع سه گانه ی تحصیلی شهرستان بم بودند که به روش نمونه ...  بیشتر

مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین

علی مصلحی راد؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، ، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5970

چکیده
  با توجه به هدف های این مطالعه که مقایسه سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه ) و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی است . نمونه این پژوهش شامل ۲۰۰ نفر ( ۱۰۰ پسر، ۱۰۰ دختر ) از دانش آموزان سال اول متوسطه شهر قزوین بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر