تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی

حبیب ا... سیاری؛ پیمان لطفی پور؛ اسماعیل کاظم پور

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 2-28

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی بود. در این پژوهش منظور از عدالت آموزشی، برابری فرصت‏های آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فراگیرندگان ورودی سال 1389 دوره کارشناسی‌ ارشد (آموزش الکترونیکی و آموزش کلاس محور) دانشکده کارآفرینی دانشگاه ...  بیشتر

بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مؤلفه‏های رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران

محمدرضا یوسف زاده؛ یحیی معروفی؛ عیسی بختیار؛ مهین طاهری تیزرو

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 28-44

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر رویکرد انتقادی است. روش‌تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل‌کلیه دبیران مدارس راهنمایی ناحیه یک شهر همدان است که در سال تحصیلی 88-1387 به تدریس درس علوم اجتماعی اشتغال داشته و تعدادکل آنها 85 نفر (45 مرد و 40)، و محتوای کتاب‏های ...  بیشتر

تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

نظام هاشمی

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 42-62

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی نسبت به پژوهش بود. مدل تدوین شده در قالب یک طرح آزمایشی پیش‏آزمون- پس‏آزمون اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی تشکیل داده‌اند که در قالب دوره‌های آموزشی مصوب کارشناسی در سال 1387- ...  بیشتر

بررسی واژه تربیت در قرآن و سنت (نقدی بر بکارگیری واژه تربیت در معانی دینی)

سید صدرالدین شریعتی

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 62-74

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی واژه تربیت در متون اسلامی است به این منظور فرآن کریم، نهج‏البلاغه، صحیفه سجادیه وکتب ادعیه و مجموعه بحارالانوار به عنوان جامعه در نظر گرفته شد و نمونه در اینجا همان جامعه بوده است. پس از بررسی کامل این متون، این نتیجه حاصل شد که واژه تربیت از ریشه ربو و به معنای بزرگ کردن است و نه به معنایی که امروز از تربیت برداشت ...  بیشتر

میزان دستیابی یادگیرنده‏ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی

حسین زنگنه؛ حمیده جعفری‏فر؛ هاشم فردانش

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 74-96

چکیده
  الگوی طراحی یادگیری زایشی براساس نظریه یادگیری زایشی ویت راک (1974) تدوین شده است و تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه‏ها و معناها دارد. در این پژوهش سؤال تحقیق عبارت بود از: آیا یادگیرنده‏های آموزش دیده با استفاده از الگوی طراحی یادگیری زایشی عملکرد بهتری نسبت به یادگیرنده‏های آموزش دیده با الگوی ...  بیشتر

بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله ریاضی

پروین کدیور؛ ولی‏اله فرزاد؛ مهدی دستا

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 96-118

چکیده
  زمینه:حل مسأله یکی از هدف‏های مهم آموزشی به شمار می‏آید و یکی از خواسته‏های معلمان و والدین، کسب توانایی حل مسأله از سوی دانش‏آموزان می‌باشد. هدف:هدف این پژوهش بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله بود. روش:پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از روش‏های الگوی علّی قرار دارد. در این ...  بیشتر

بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

مهرداد اکبری؛ احمد علی پور

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، صفحه 118-131

چکیده
  زمینه: دست برتری با جانبی شدن مهارت‏های رفتاری و تفاوت‏های ساختاری و عملکردی در سیستم حرکتی مرتبط است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی انتقال دو جانبه یادگیری در بین افراد راست دست و چپ دست در دو شرایط انتقال از دست مسلط به دست غیر مسلط و برعکس انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک بودند ...  بیشتر