رابطه شیوه‏های یادگیری کلب و سبک‏های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دکتر اکبر رضائی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان با‏سن و عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ‏439 نفر (299 دختر و 140 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای به شیوة تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبک‏های ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‏های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ ایام قویدل

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 30-39

چکیده
  این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری‏اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه‏مرکزی ایران انجام گرفت. فرضیه‏های تحقیق عبارتست از آموزش راهبردهای شناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر بخش است و آموزش راهبردهای فراشناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات ...  بیشتر

نقش مؤلفه‏های انتظار- ارزش بر پیشرفت شیمی دانش‏آموزان

فخری‏السادت حسینی؛ سیاوش طالع‏پسند؛ ایمان ا... بیگدلی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 40-73

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلد انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش‏آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای از میان دبیرستان‏های دولتی شهر تهران ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا

صغری ابراهیمی قوام؛ سید علی‏اکبر کریمیآه

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 72-104

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش مربیان پیش‏دبستان در کشور‏های ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا و همچنین شناخت شرایط آموزش مربیان مراکز پیش‏دبستانی در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه‏ی آنها با یکدیگر بود که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش‏تحقیق توصیفی مبتنی بر ...  بیشتر

اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظۀ فعّال دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران

شیوا مفتخری حاجی میرزایی؛ دکتر حسن اسدزاده؛ دکتر یوسف کریمی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 104-130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظۀ فعال انجام شد. جامعه‏ی این پژوهش عبارت بود از کلیه‏ی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران که در سال تحصیلی 88-1387مشغول به‏تحصیل بودند. به‏منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، تعداد 175 نفر از دانش‏آموزان با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

دکتر نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 130-154

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. از بین 17 مدرسه، سه مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمون درک مطلب محقق ...  بیشتر

کاوش‏هایی در باب فلسفه‏ی تربیت دینی از دیدگاه اسلام

دکتر سعید بهشتی؛ روشنک نیکویی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، صفحه 154-180

چکیده
  مجموعۀ رویکردها به فلسفه تربیت دینی در چهار طبقه جای می‏گیرد: «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الاعم» که شامل همۀ ادیان، اعم از حق و باطل است؛ «فلسفه تربیت دینی بالمعنی العام» که فقط شامل ادیان حقۀ توحیدی است؛ «فلسفۀ تربیت دینی بالمعنی الخاص» که به تعالیم اسلامی‏محدود می‏شود؛ و «فلسفۀ تربیت دینی بالمعنی الاخص» ...  بیشتر