تأثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری

فاطمه تقی یاره؛ یوسف کریمی

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6024

چکیده
  این مقاله شرایط پدیدآیی اثر چارچوب را بررسی می کند. این سازه در مطالعات مختلف پدیدۀ باثباتی نیوده و لذا پژوهشگران از دهۀ 80 میلادی در پس شناسایی علل تغییرات آن بوده اند. پژوهش حاضر با هدف تشخیص متغیرهای مؤثر بر سازه مورد بحث، و همچنین حل وفصل تناقضات موجود پیرامون نحوه تأثیرات این متغیرها به انجام رسید. 551 نفر از دانشجویان دختر و پسر ...  بیشتر

بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال تحصیلی 1389-1388

علیرضا منظری توکلی؛ نجمه عراقی پور

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 19-45

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6025

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال تحصیلی 1389-1388 است. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهشی از روش های آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که بین دینداری و شادکامی همبستگی ...  بیشتر

نقش سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی در تمیز دانشجویان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین

آناهیتا فرجی؛ سعید آریاپوران؛ علی عبدی

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6026

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی در تمیز دانشجویان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین بود. 387 نفر از دانشجویان دانشگاه به روش خوشه ای انتخاب و مقیاس های سبک مقابله ای دانشجویی، ادراک حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. برای بررسی داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

علی محبی؛ نعمت الله موسی پور

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6027

چکیده
  یکی از برنامه های اجرا شده در نظام های آموزشی «برنامه درسی تجربه شده» می باشد که مطالعات و تحقیقات زیادی روی آن صورت گرفته است. برنامه درسی تجربه شده دارای سطوح مختلفی است که برنامه درسی نهفته در سطح اول آن قرار دارد. این برنامه درسی متأثر از عوامل مختلفی است که در این تحقیق برای سهولت کاربه چهار دسته کلی با عنوان، آموزشی، اجتماعی، ...  بیشتر

نورون های آیینه ای و یادگیریِ مشاهده ای

علی اکبر سیف؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 89-114

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6028

چکیده
  در گذشته، رابطۀ بین نظریه های سنتی یادگیری در روان شناسی و نظریه های نوروفیزیولوژی رابطۀ نزدیکی نبود. اما به تازگی یافته های نو در علوم عصب شناسی برای پدیده های یادگیریِ گاه پیچیده، مانند یادگیری مشاهده ای، مکانیسم های عصبی نسبتاً ساده ای کشف کرده اند که یکی از آنها نورون های آیینه ای است. این نورون ها نشان می دهند که مغز چگونه فعالیتی ...  بیشتر

بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه

پروین قدیری؛ حسن اسدزاده

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 115-137

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6029

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی است. به همین منظور، از میان دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه منطقه 9 شهر تهران، 150 داشن آموز از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از (الف) پسشنامه ی «در این کلاس چه می گذرد (WIHIC) (فراسر، فیشر و مک روبی، ...  بیشتر

نقش موبایل در ارتقاء سیستم آموزشی و خدمات مرتبط با آن

مهدی شاه محمدی؛ محمدحسن ترابی

دوره 6، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 138-149

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6030

چکیده
  موبایل یا تلفن همراه وسیله ای است که اگرچه در ابتدا تجملی در نظر گرفته می شد، اما رفته رفته با کاهش قیمت و افزایش کارایی هایش به یک ابزار ضروری تبدیل گشته است. امروزه همه قشرها از پیر تا نوجوان گرفته بدون تلفن همراه خود سردرگم هستند و بدون آن بسیاری از امور روزمره علی الخصوص برای جوانان و نوجوانان غیرممکن است. برای این قشر این وسیله نه ...  بیشتر