پیش‌بینی سازگاری تحصیلی براساس مهارت‌های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی

الهام اردلان؛ دکتر مسعود حسین‌چاری

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 1-32

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت‏های ارتباطی بر سازگاری تحصیلی به واسطه‌ی خودکارآمدی انجام پذیرفت. نمونه‌ای مشتمل بر 385 دانش‏آموز سال اول دبیرستان که به صورت خوشه‌ای تصادفی از دو ناحیه آموزشی شهر شیراز انتخاب شده بودند، سه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی، مهارت‏های ارتباطی، و سازگاری تحصیلی را کامل کردند. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر

بررسی نمادهای هویت ملی درکتاب‏های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه رشته‏های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی 89-1388

دکتر ایراندخت فیاض؛ فریبا ایمانی قوشچی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 30-68

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی نماد‏های هویت ملی در کتاب‏های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره آموزش‏متوسطه انجام شده است. برای این منظور با بهره‏گیری‏از روش‏کیفی از نوع تحلیل محتوا، تصاویر و پرسش‏های ‏کتاب‏های ‏درسی تاریخ و علوم‏ اجتماعی دوره‏متوسطه‏ی‏ سال تحصیلی 89-1388مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار‏گرفته است. نتایج‏ ...  بیشتر

خودکارآمدی عمومی، اهمال‌کاری‌تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مجتبی تمدنی؛ دکتر محمد حاتمی؛ هادی هاشمی رزینی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 66-88

چکیده
  با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی و اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه‌برداری مرحله‌ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند میانگین نمره‌های پسران بیشتر از دختران است. مقایسه هنجاریابی نمره‌های برای اهمال‌کاری ...  بیشتر

بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 88-108

چکیده
  زمینه:درمرور دیدگاه‏های موجود سلامت روان نگاهی یکپارچه برای ارتباط دادن مفاهیم خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن به سلامت روان دیده نمی‏شود. هدف: این پژوهش به منظور تعیین روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان تحت یک مدل یکپارچه انجام شد.روش پژوهش:طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‏ها با استفاده ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل‏انگاری بر سهل‏انگاری و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان مقطع ابتدایی

مینا شمس الاحراری؛ دکترمجید صفاری نیا؛ دکترحسین زارع

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 108-118

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل‏انگاری برکاهش سهل‏انگاری و عملکرد‏تحصیلی دانش‏آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است. به این منظور 46 نفر از دانش‏آموزان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل انگاری برای آنان اجرا شد. برای سنجش میزان سهل‏انگاری دانش آموزان ...  بیشتر

بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه

فرشته ملاسلمانی؛ دکتر علی قائمی؛ دکتر سعید بهشتی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 120-150

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مبانی تربیت‏اجتماعی از دیدگاه‏امام‏سجاد(ع) در صحیفه سجادیه می‏باشد. برای رسیدن به این مقصود ابتدا مفهوم تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) با تأکید بیشتر بر صحیفه سجادیه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تا بدین ترتیب قالبی معین برای استخراج و تبیین مبانی تربیت‏اجتماعی از صحیفه فراهم‏گردد. در این‏پژوهش ...  بیشتر

مقایسه عوامل فردی و محیطی در استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

منصوره ابوالحسنی؛ دکتر معصومه اسمعیلی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، صفحه 148-170

چکیده
  یکی از گرایشات مهم انسان‏ها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می‏دهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط، این جامعه جوان، کسب موفقیت در برهه‏های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعاره‏های موفقیت رتبه‏های ...  بیشتر