دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 1-170 
4. بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

صفحه 88-108

علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری


6. بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه

صفحه 120-150

فرشته ملاسلمانی؛ دکتر علی قائمی؛ دکتر سعید بهشتی