مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 1-20

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز انجام شده است. روش: پژوهش توصیفی و از نوع مقایسه ای می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و بدین ترتیب 100 نفر از دانشجویان ممتاز و غیرممتاز دانشگاه کردستان که واجد شرایط پژوهش حاضر بودند، به صورت تصادفی ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمال‌گرایی دو بعدی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

رحیم بدری گرگری؛ منصور بیرامی؛ سولماز دبیری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 21-46

چکیده
  زمینه: پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش­آموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلی هم درنظر گرفته می شوند از جمله مسائل مهم در تعلیم و تربیت هستند و عوامل مهمی به جز توانش­های شناختی در آن­ها نقش دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمال­گرایی دوبعدی و اهداف پیشرفت با رضایت و پیشرفت تحصیلی در قالب یک مدل پیشنهادی است. روش: بدین منظور، ...  بیشتر

تأثیر بازی های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی

علیرضا جعفری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 71-85

چکیده
  زمینه: زندگی اجتماعی دارای شاخص ها و نمادهایی است. بدون شناخت نمادهای اجتماعی، نمی‌توان در اجتماع زیست. در واقع، مقدمه ی زندگی اجتماعی،«اجتماعی شدن» است؛ و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم جهت بهینه سازی بستر مناسب به منظور افزایش و ارتقاء رشد اجتماعی کودکان در دوران رشد تلاش می کنند. هدف: این پژوهش با هدف ...  بیشتر

اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

حسین زنگنه؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 87-111

چکیده
  نظریه­ی یادگیری زایشی از جمله نظریه­هایی است که به آموزش در عصر دانش توجه داشته و به دنبال پرورش آن دسته از مهارت­ها و قابلیت­هایی در یادگیرندگان است که آن­ها بتوانند آموخته­های خود را پایه­ای برای کسب مهارت­ها و شایستگی­های بعدیشان قرار دهند. به عبارتی به زایش و خلق دانش دست پیدا کنند. پژوهش حاضر در راستای مدل­سازی ...  بیشتر

ارتباط بین ورزش و سلامت روان بانوان فرهنگی شاغل

زهرا سلمان

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 113-128

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ورزش و میزان سلامت روان بانوان فرهنگی شاغل بود.جامعه آماری شامل کلیه زنان فرهنگی مناطق 5 و 6 شهر تهران بود. بدین منظور تعداد 50 نفر از جامعه مذکور به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه کنترل و گروه آزمایش جای گرفتند. ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد GHQ28 بود و به منظور تجزیه و ...  بیشتر

بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان ابتدایی

ایراندخت فیاض؛ آرش ترابی

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 129-154

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 92_91 پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان فراشبند است و نمونه پژوهش شامل 100نفر از معلم ابتدایی(50 نفر معلم زن، 50نفر معلم مرد) است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه معبد ...  بیشتر

تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال‌گرایی مادران با توجه به سبک فرزندپروری

الهام نوروزپور؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ محمد حسین فلاح

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 155-168

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال­گرایی مادران انجام شد. این پژوهش مطالعه نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. با کاربرد طرح نیمه­آزمایشی و  استفاده از دو گروه کنترل و آزمایش با پیش آزمون- پس آزمون؛ جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان پیش­دبستانی و دبستانی6 تا 11سال در 5 ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

کیومرث تقی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 169-189

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم  راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی پسر شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 90-89  و نمونه آن 40 نفر از ...  بیشتر

در جستجوی شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان و ارائه الگوی انطباقی

عباس عباس‌پور

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، صفحه 169-197

چکیده
  به‌منظور شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان، پژوهشی به روش پیمایشی و با رویکرد تطبیقی در میان دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور در دورۀ تحصیلی متوسطه  اجرا شد. بر مبنای مطالعات تطبیقی انجام‌شده ، ابعاد فکری، اجتماعی، فردی و فنی چهار زمینه اساسی موردسنجش برای شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان در نظر گرفته شد. ابزار سنجش پرسشنامه‌ای ...  بیشتر