مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه ی پیش از دبستان

عطیه شهودی‏مژدهی؛ فرخنده مفیدی؛ حمید علیزاده

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 2-14

چکیده
  پژوهش حاضر به مقایسه مهارت نوشتاری کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی در پایه ی اول دبستان و ارائه راهکارهای مناسب می‌پردازد. در این پژوهش علّی- مقایسه‌ای، جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان در شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده است؛ بدین صورت که نمونه‌ای با حجم 60 دانش‌آموز کلاس اول دبستان ...  بیشتر

تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان

مقصود امین خندقی؛ ملیحه رجائی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 16-40

چکیده
  نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریسمرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشتهعلوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو ازمیان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه‏گیری مورگان، انتخابشده و به پرسشنامه‏های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ ...  بیشتر

میزان اثر بخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی

حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ هادی جعفری نژاد؛ حجت دهقانزاده

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 42-56

چکیده
  هدف این پژوش بررسی میزان اثربخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری درس ریاضی اول ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه آزمایشی و از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش‏آموزان اول ابتدایی پسر شهرستان ورزقان و نمونه آن 30 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

فراتحلیل اثر بازی‏های رایانه‏ای بر زمان واکنش انتخابی، حافظه کاری و تجسم فضایی

احمد علی جدیدیان؛ حسن پاشا شریفی؛ حمزه گنجی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 58-70

چکیده
  بازی‏ها‏ی رایانه‏ای به یکی از پر طرفدارترین روش‏ها‏ی سرگرمی و بازی در بین کودکان و نوجوانان تبدیل شده و هرروز بر تنوع آنها افزوده می‏شود. پژوهش‏ها‏ی زیادی در چند سال گذشته در مورد این بازی‏ها‏نشان می‏دهد انجام حتی کوتاه مدت آنها توانایی‏ها‏ی شناختی چون تجسم فضایی، حافظه دیداری، زمان واکنش و سرعت پردازش را بهبود ...  بیشتر

تأثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه‏ای نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت

عنایت‏اله زمانپور؛ محمدحسین خانی؛ سیده‏خدیجه مرادیانی‏دیزه‏رود

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 78-98

چکیده
  اگرچه محیط‏های یادگیری الکترونیکی بسیار گسترده و روند استفاده از آموزش الکترونیکیبهسرعتدرحال افزایش است پژوهش‏های کمی در رابطه با نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش‏آموزان صورت پذیرفته است. این در حالی است که نگرش به یادگیری الکترونیکی نقشی کلیدی در موفقیت آمیز بودن این نوع آموزش دارد. در پژوهش حاضر میزان تأثیر اضطراب کامپیوتر ...  بیشتر

بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه

محمد علی توکلی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 100-122

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع رفتار اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان بود. همچنین در این پژوهش ارتباط بین رفتار اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی است. نمونه ی این پژوهش شامل 600 نفر (281 زن و 319 مرد) ...  بیشتر

بررسی رضایت دانش‏آموزان‏ دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش و عوامل موثر برآن

انسیه مرادی؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، صفحه 122-139

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رضایت دانش‏آموزان‏ شاخه نظری دوره متوسطه از انتخاب رشته شان بوده است. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانش‏آموزان‏ دختر و پسر سال دوم دوره‏ی متوسطه نظری است که در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 209 نفراز آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که تعداد 14 نفراز ...  بیشتر