تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران

نورعلی فرخی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 13-32

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5950

چکیده
  پژوهشی حاضر به منظور بررسی تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان انجام گرفته است. در این پژوهش نمونه ای با حجم ۱۶۳ نفر (۸۳ دختر و ۸۰ پسر) از دانش آموزان منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران مشارکت داشتند. آزمودنی ها که براساس پاسخ به پرسشنامه سبک های تفکر (بعد کارکرد) و معدل سال اول راهنمایی (کمتر از ۱۶) انتخاب ...  بیشتر

تأثیر ترتیب ارائه مثال و تعمیم از طریق چندرسانه ای های آموزشی بر یادگیری و پایداری مفاهیم

عباس رضوی؛ داریوش نوذری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5951

چکیده
  استفاده از چندرسانه ای های آموزشی و دیگر تجارب یادگیری، به یادگیری هرچه بهتر و عمیق تر می انجامد. یکی از انواع یادگیری، یادگیری مفاهیم و یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری مفاهیم، مثال است. این پژوهش با هدف بررسی ترتیب ارائه مثال و تعمیم در یادگیری مفاهیم از طریق چندرسانه ای های آموزشی شکل گرفت. فرضیه های پژوهش به این نکته اشاره داشت که بین ...  بیشتر

هنجارهای فیزیولوژیکی و روان شناختی کودکان ۲ تا ۷ ساله استان لرستان

علی دلاور

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5952

چکیده
  هدف این پژوهشی، تعیین هنجارها در زمینه های رشد شناختی، فیزیولوژیکی، عاطفی و اجتماعی برای کودکان ۲ تا ۷ ساله ساکن در شهرهای مختلف استان لرستان بوده است. نتایج نشان داد در مجموع میانگین وزن کودکان ۱۸ تا ۲۴ ماهه در مقیاس کیلوگرم 600/10 و اندازه دور سر و قد آنها به ترتیب 5/44 و 9/66 سانتیمتر است و این اندازه ها در گروه کودکان 25 تا 30 ماهه به 2/12 کیلوگرم ...  بیشتر

مقایسه اولویت های ارزشی والدین و نوجوانان شهر تهران

اسماعیل بیابانگرد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5953

چکیده
  ارزش ها، مبانی مهمی هستند که پایه بینش و کنش انسان را تشکیل می دهند. در جامعه ما با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و تغییرات ارزشی پدید آمده در سال های جنگ، سازندگی و اصلاحات و همچنین گسترش رسانه های جمعی در سال های اخیر که موجب آشنایی بیشتر افراد جامعه، به ویژه نوجوانان با ارزشها و هنجارهای جوامع دیگر شده است، بررسی، شناخت و مقایسه چگونگی ...  بیشتر

نقش مشاوره در کاهش استرس های دوره سالمندی

عبدالله شفیع آبادی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 97-104

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5954

چکیده
  انسان در همه سنین و در همه جا در زمینه های گوناگون به نوعی دچار استرس و عوارض ناشی از آن است. سالمندان با مشکلات متعدد از جمله تغییرات در اندام های بیرونی و درونی بدن، کاهش و اختلال در عملکرد ارگانیسم، نیاز به جلب توجه و قدرت طلبی، زودرنجی و یکدندگی، اختلال در حافظه نزدیک، و احساس تنهایی دست به گریبانند. از استرس به عنوان حالت تنش روانی ...  بیشتر

آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

محمود گلزاری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5955

چکیده
  قرار عاشقانه با جنس مخالف در بین نوجوانان ایرانی رو به افزایش است، به طوری که در سه سال گذشته، چند بررسی با حدود ۸۰۰۰ دانش آموز دبیرستان های تهران، قم و گچساران و ۱۳۰۰ نفر دختر ساکن در خوابگاه های دانشجویی در شهر تهران انجام شده است و در آن ۳۰ تا ۷۰ درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که با جنس مخالف ارتباط صمیمانه داشته و قرار عاشقانه گذاشته ...  بیشتر

نگاهی تحلیلی بر سیر تحولات نظام تربیت معلم در ایران

احمد آقا زاده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5956

چکیده
  این مقاله سعی دارد به بررسی سیر تحولات نظام تربیت معلم در ایران بپردازد و درباره عواملی که در توسعه کمّی و کیفی مراکز تربیت معلم طی قرون گذشته به ویژه از زمان تاسیس دارالفنون مؤثر بوده است، سخن براند. این مقاله از دو گفتار تشکیل شده است: در گفتار نخست با دیدی انتقادی به تشریح سیاستها، اقدامات و اتخاذ تصمیماتی خواهیم پرداخت که در شکل ...  بیشتر

ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲

عادل ظفری نژاد؛ یدالله جوادی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5957

چکیده
  پژوهش حاضر به ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ با توجه به اهدافی که برای مهارت نوشتن در کتاب راهنمایی معلم تدوین شده پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی و غیر انتقاعی ...  بیشتر