نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهشی، تعیین هنجارها در زمینه های رشد شناختی، فیزیولوژیکی، عاطفی و اجتماعی برای کودکان ۲ تا ۷ ساله ساکن در شهرهای مختلف استان لرستان بوده است. نتایج نشان داد در مجموع میانگین وزن کودکان ۱۸ تا ۲۴ ماهه در مقیاس کیلوگرم 600/10 و اندازه دور سر و قد آنها به ترتیب 5/44 و 9/66 سانتیمتر است و این اندازه ها در گروه کودکان 25 تا 30 ماهه به 2/12 کیلوگرم برای وزن و 2/48 و 1/81 به ترتیب برای اندازه دور سر و قد ارتقا می یابد. وزن کودکان 30 تا 36 ماهه در مقیاس کیلوگرم 400/13 و اندازه دور سر و قد آنها به ترتیب 2/49 و 2/85 سانتیمتر است. در ۳ سالگی کامل، این کودکان دارای وزنی معادل 2/14 کیلوگرم و اندازه دور سر و قدی معادل 2/49 و 2/85 سانتیمتر هستند و در ۴ و 5 سالگی وزن کودکان به ترتیب به600/16 و 300/17 کیلوگرم ارتقا می یابد. در همین سنین اندازه دور سر به ترتیب به 1/51 و 2/51 و اندازه قد به 5/99 و 2/107 سانتیمتر تغییر می یابد. کودکان در ۶ سالگی قدی معادل 52/113 و اندازه دور سر 2/51 سانتیمتر دارند و وزن آنها 640/19 کیلوگرم است. نتایج نشان داد کودک 18 تا 24 ماهه دارای این ویژگی ها است: می تواند تنهایی با فنجان و قاشق نوشیدنی بخورد، بر روی کاغذ خط خطی بکند، با نام بردن اعضای عروسک آن را نشان دهد و در این سن درک استفاده از اشیایی مانند گوشی تلفن را به صورت بازی دارد. در سن ۲۵ تا ۳۰ ماهگی، کودک می تواند با خط کشیدن های نامرتب، گاهی خط مرتبی نیز بکشد و رفتارهایی همچون پریدن، دویدن و جهیدن افزایش می یابند. کودک در این سن می تواند خود را از خطر دور سازد. در او ستیزه جویی و لجبازی افزایش می یابد. کودکان سنین ۲۵ تا ۳۰ ماهگی نوعی بازی را با هم سن های خود آغاز می کنند و در این سن معمولاً با عکس های کتاب ها به نوعی صحبت می کنند و ساخت جملات کوتاه آغاز می شود. آداب غذا خوردن، شکل گیری اولین دوستی ها و احساس نیاز برای داشتن همبازی در این سنین به وجود می آید. در سه سالگی کودک این توانایی را دارد که با برداشتن پاها یکی پس از دیگری، از پله ها بالا برود. کودک در این سن میتواند برای یک لحظه روی یک پا بایستد. هماهنگی حرکت دستها و پاها، و تنظیم ساعات خواب در این سن ایجاد می شود. کودک در این سن برای کمک کردن تمایل نشان میدهد. همچنین شکل گیری مفهوم کم، زیاد، بزرگ و کوچک و درک اعداد یک رقمی و دور قمی، و افزایش قدرت تقلید در این سن ایجاد می شود. در چهار سالگی در حرکات کودکان توازن زیادی به چشم میخورد. آنها بعضی غذاها را ترجیح میدهند. لی لی کردن و دوچرخه سواری کردن، پرتاب توپ با دو دست به صورت کاملی، توانایی تفکیک مواد نوشتاری از غیر نوشتاری از ویژگیهای این سن است. مسئله رعایت دیگران و نوبت در این سن صورت میگیرد و اگر کودک را از چیزی باز دارند اعتراضش می کند و عمدتاً دوست دارد جلوی دوستان و آشنایان، خودی نشان دهد. تلخیص و جمع بندی نتایج به دست آمده از اطلاعات کودکان ۵ ساله نشان میدهد این کودکان توانایی بالا رفتن و دویدن از پله را دارند. کودک در این سن از یکجا نشستن بدش می آید، همچنین از مخالفت نیز بیزار است. در این سنن قدرت بیان افزایش خوبی دارد و دامنه لغات کودک به ۱۵۰۰ کلمه می رسد و عمدتاً از سن، جنس و آدرس خودآگاهی دارد. کودک در این سن، بازیهای پر سر و صدا را دوست دارد و از خواندن آواز دسته جمعی لذت می برد. این کودک مسئولیت های کوچک را می پذیرد و برای جلب رضایت بزرگترها رقابت میکند. در شش سالگی رفته رفته از استعداد کودک به ابتلا به بیماری های کودکی کم می شود. این کودک می تواند بند کفش خود را ببندد یا باز کند، کودک خیلی پرتوقع است و زود آزرده خاطر می شود. در این سن در برابر مادر مقاومت میکند. او توانایی صحبت کردن از دیگران در غیاب آنها و توانایی همدلی دارد.

کلیدواژه‌ها