تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان

اسماعیل بیابانگرد؛ رسول کرد نوقابی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 13-33

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5958

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب مورد تدریس و نیز بر یادگیری دانش آموزان بوده است. بدین منظور، ۲۰ دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی به عنوان سخنران، یک مطلب درسی را به ۲۰۰ دانش آموز سال اول دبیرستان با روش سخنرانی آموزش دادند. پیش از این آموزش، به ۱۰ نفر از سخنرانان در گروه مسلط و ۱۰ نفر در گروه ...  بیشتر

بررسی پردازش اطلاعات در زنان مبتلا به اختلال وسواس های فکری - عملی

هوشنگ زردشت؛ حبیب هادیان فرد

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5959

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی فرآیند پردازش اطلاعات در زنان وسواسی و بهنجار انجام شده است. ازاین رو سه جزء شناختی در فرآیند پردازش یعنی، توجه، حافظه و تفکر در یک گروه زنان وسواسی به طور قابل دسترسی با یک گروه زنان بهنجار که از لحاظ سن، جنس، و تحصیلات همتا شدند، با استفاده از آزمون های حافظه وکسلر (WMS) و آزمون فراخنای توجه (SOA) و آزمون تفکر و ...  بیشتر

مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روان کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت و سایر بخش ها در کارخانه های سیمان کشور

علی دلاور؛ علی زلقی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5960

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان و فرسودگی شغلی کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت (کوره و آسیاب سیمان) و سایر بخش های کارخانه های سیمان است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه کارخانه های سیمان تحت پوشش شرکت سیمان فارس و خوزستان. فرضیه های اصلی پژوهش عبارتند از: ۱- فرسودگی شغلی در کارگران بخش های کوره و آسیاب سیمان بیشتر از سایر ...  بیشتر

بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان ۱۵ - ۷ ساله شهر تهران

شهرام محمدخانی؛ حسین اسکندری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5961

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع مشکلات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر تهران صورت گرفت. به همین منظور ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از فرم های معلم و والدین پرسشنامه علایم رفتاری مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده در کل ۳۲/۷ درصد دانش آموزان ...  بیشتر

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر برای مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران

علی اکبر فتح اللهی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5962

چکیده
  این پژوهش با هدف سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران؛ تهیه مقیاس استاندارد سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسات آموزش عالی تهران؛ تهیه جدول نرم سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و معرفی ابزار استاندارد برای پژوهش های بعدی، در گروه نمونه ای با حجم ۲۷۶ نفر که به شیوه نمونه برداری چند مرحله ای از ۱۵ موسسه آموزش عالی در ...  بیشتر

تأثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران

اعظم حسنی؛ فرامرز سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5963

چکیده
  امروزه رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان به عنوان بحرانی پیچیده و رو به گسترش، توجه بسیاری از متخصصین را به خود معطوف کرده است. این پژوهش، از میان عوامل متعدد روانی - اجتماعی به بررسی تاثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی دختران نوجوان بر رفتارهای ضد اجتماعی آنان پرداخته است. به منظور رسیدن به اهداف تحقیق در مرحله ی اول ۱۵ نفر از دختران نوجوان ...  بیشتر

بازخورد در ارزشیابی تکوینی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی درس علوم

بهمن کرد

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5964

چکیده
  ارزشیابی یکی از فعالیت ها و محورهای اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری هر نظام آموزشی است. از ارکان اساسی و قابل ملاحظه آن ارزشیابی تکوینی است که جهت ارتقاء و بهبود پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان به کار می رود، امّا معلمان کمتر به اجرای آن اهتمام می ورزند. زمانی که این مهم را اجرا نمایند به ندرت از طریق بازخورد به اصلاح و بهبود نارسایی های ...  بیشتر

اختلالات خوردن بی اشتهائی روانی و پراشتهائی روانی

حسین آزاد

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5965

چکیده
  اختلالاتی که امروزه تحت عنوان بی اشتهائی روانی و پر اشتهائی روانی نام گرفته اند به صورت ها و اسامی گوناگون در نوشته های مصری ها، ایرانی ها، چینی ها، و رومی ها به چشم می خورد. در اقوام افریقایی نیز چنین داستان هایی وجود دارد. اولین توصیف رسمی این اختلالات در ۱۶۸۹ در اروپا مطرح شده است. پس از آن در فرانسه و انگلستان اولین دو مقاله در ادبیات ...  بیشتر

تدوین و اجرای آزمونهای استخدامی ادواری برای گزینش افراد جهت مشاغل دولتی: مورد آزمون های سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳

محمد کاظم سلیمی زاده

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، صفحه 171-200

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5966

چکیده
  آزمون های استخدامی از اوایل قرن گذشته مورد توجه خاص صاحبان صنایع و خدمات در کشورهای پیشرفته جهان جهت ارزیابی و تشخیص افراد مستعد برای مشاغل، به کمک تحلیل های شغلی لازم بوده است. سه حیطه مهم استعدادهای ذهنی، علایق و شایستگی علمی از جمله ضوابط علمی احراز مشاغل در جوامع پیشرفته اند. این مقاله ابتدا به معرفی آزمون های استخدامی در ایران ...  بیشتر