کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
تعداد مقالات: 4
2. پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 231-257

10.22054/jep.2019.41786.2675

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر