بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تألیف کتاب درسی از دیدگاه متخصّصان برنامه‏ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی

سید بهاءالدین کریمی؛ دکتر حسن ملکی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 1-21

چکیده
  ایــن پژوهش به ‏منظور بــررسی میزان ‏نقش طراح‏آموزشی در تألیف‏ کتاب‏ درسی[1] از دیدگاه متخصصان (برنامه‏ریزی‏ درسی و تکنولوژی آموزشی) در سال1387 انجـــام گرفته است. مؤلفه‏های ‏مورد‏ پژوهش عبارتند‏ از: هدف، انتخاب‏محتوا، سازماندهی‏محتوا، روش‏هــای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی. روش‏پژوهش در مطالعه‏حاضر‏توصیفی ...  بیشتر

عوامل پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 20-41

چکیده
  هدف این پژوهش شناخت پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب‏ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان‏دوره‏ راهنمایی استان‏‏خراسان‏‏شمالی‏ بوده‏ است. طراح ‏پژوهش‏ علی- مقایسه‏ایی یا پس رویدادی بود، که بر روی 438 نفر از دانش‏آموزان استان خراسان شمالی (تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از 10 و تعداد 150 نفر نمره ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی

دکتر منصور سودانی؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر احمد اعتمادی؛ دکتر علی دلاور

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 40-56

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسة اثربخشی درمان راه‏حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی بود.آزمودنی‏های نمونة پژوهش شامل 33 زوج(66 نفر زن و مرد) از 150 زوج متقاضی مشاوره بودند که به دلیل درگیری و تعارض به شعب شورای‏حل اختلاف وابسته به دادگستری شهر اهواز مراجعه‏داشتند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه 42 سؤالی ...  بیشتر

رابطه فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارائی دوره‏های آموزش مهارت‏های (ICDL)

بختیار محمودپور؛ موسی بندک؛ فرزاد زندی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 56-74

چکیده
  شاحص فرصت دیجیتالی، یک شاخص‏مرکب است که امکان دسترسی ارزان، همه شمول، فراگیر و برابر شهروندان‏یک‏ کشور‏مشخص یا گروه‏های‏مشخصی از یک‏جامعه به ابزارهای (ICT) را مورد‏ اندازه‏گیری قرار‏می‏دهد. پژوهش‏حاضر با هدف شناخت رابطه بین دسترسی به مؤلفه‏های شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و‏کارایی دوره‏های آموزش ضمن ...  بیشتر

بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 74-101

چکیده
  آموزش‏عالی، رسالت‏سنگینی در تأمین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. از رسالت‏های مهم آن، ارتباط با جامعه و رفع نیازهای آن است. متأسفانه علیرغم اهمیَت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس، شاهد اجرای ضعیف واحدهای عملی در نظام دانشگاهی هستیم. نبود صلاحیت لازم در خروجی‏های آموزش‏عالی برای رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی ...  بیشتر

ارتباط مدیریت‏زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی

دکتر کریم سواری؛ دکتر کیومرث بشلیده؛ دکتر منیجه شهنی ییلاق

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 100-114

چکیده
  در ‏این تحقیق ارتباط مدیریت‏زمان و خود‏اثربخشی ادراک‏شده با اهمالکاری تحصیلی بین دانشجویان‏‏دانشگاه‏پیام‏نور‏اهواز مورد ‏بررسی قرار‏گرفت. از ‏بین دانشجویان‏مشغول به‏تحصیل 180 نفربه شیوه تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏های-مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996) - خود اثربخشی ...  بیشتر

مقایسه آموزش به روش تجربه و عمل(با تأکید بر بازی) با روش‏های زبانی و تأثیرآنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم شهرستان زرین شهر در سال تحصیلی 86-85

کبری امامی؛ دکتر جمال الدین کولایی نژاد

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، صفحه 114-137

چکیده
  پژوهش‏حاضر به‏منظور «مقایسه‏آموزش به روش‏تجربه و عمل(با‏تأکید بر‏بازی) با روش‏های زبانی و تأثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان زرین شهر انجام گرفت». جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از:کلیه دانش‏آموزان پسر پایه‏دوم شهرستان‏زرین‏شهر که در‏سال تحصیلی ٨٦­٨۵مشغول به ...  بیشتر