دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 1-137 
3. مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی

صفحه 40-56

دکتر منصور سودانی؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر احمد اعتمادی؛ دکتر علی دلاور


6. ارتباط مدیریت‏زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی

صفحه 100-114

دکتر کریم سواری؛ دکتر کیومرث بشلیده؛ دکتر منیجه شهنی ییلاق