نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی

حمیده جهانگرد؛ رضا قربان جهرمی؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22054/jep.2022.65508.3542

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل علی اثر نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری با میانجی گری نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در دانش آموزان دبیرستانی (دوره دوم) شهر تهران که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند.روش اجرای پژوهش توصیفی و با توجه به بررسی روابط میان متغیرها در قالب مدل علّی تحلیل مسیر، طرح پژوهش همبستگی انتخاب شد. برای این ...  بیشتر

مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن

عارف کشتگر؛ میترا راستگومقدم؛ محمد حسین سالاری فر

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 149-169

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63839.3512

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کاری دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. این پژوهش شامل سه جامعه آماری دانش‌آموزان پسر ابتدایی پایه سوم و چهارم نارساخوان ادراکی، نارساخوان زبان‌شناختی و عادی در خواندن در شهر مشهد در سال تحصیلی 99-98 بود که از هر جامعه 15 نفر ...  بیشتر

ارتباط بین چرخه های شبانه روزی و حافظه کاری در دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی؛ امین محمد محمدویردی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46127.2757

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین چرخه‌های شبانه‌روزی با حافظه‌کاری دانش‌آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی بخش مرکزی شهرستان خدابنده به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس از دو آموزشگاه به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، به مدت ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی قشر پیشانی بر حافظه کاری و تصمیم گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه

سندس کاشانی خطیب؛ شکوفه رادفر؛ سیمین بشردوست؛ مالک میرهاشمی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22054/jep.2020.41809.2665

چکیده
  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. تصمیم‌گیری پرخطر و ضعف حافظه فعال از مؤلفه‌های این اختلال هستند که پیامدهای منفی آن‌ها شناخته‌شده است. هدف از مطالعه ارتقاء حافظه کاری و کاهش تصمیم‌گیری پرخطر توسط تحریک قشر پیشانی به‌وسیله دستگاه تحریک الکتریکی مغز در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. روش این مطالعه ...  بیشتر

اثر‌بخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظه‌ی کاری کودکان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری

مینا فتحی آشتیانی؛ مهناز اخوان تفتی؛ ملوک خادمی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 125-141

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7042

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش حافظه کاری کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری انجام شده است. پژوهش به شیوه‌ی آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه‌ شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مراجعه‌کننده به مراکز ویژه یادگیری شهر تهران بود. از بین ...  بیشتر

اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات

سکینه سلطاتی کوهبنانی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6051

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور اثر بخشی آموزش رایانه یار حافظة کاری بر بهبود کارکردهای اجرایـی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضـر 20 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایـه سـوم تـا پـنجم ابتـدایی بـه روش نمونـه گیـری در دسترس از مراکز اخـتلال هـای یـادگیری شـهر تهـران در سـال تحصـیلی 1390 -1391 انتخـاب ...  بیشتر

فراتحلیل اثر بازی‏های رایانه‏ای بر زمان واکنش انتخابی، حافظه کاری و تجسم فضایی

احمد علی جدیدیان؛ حسن پاشا شریفی؛ حمزه گنجی

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 58-70

چکیده
  بازی‏ها‏ی رایانه‏ای به یکی از پر طرفدارترین روش‏ها‏ی سرگرمی و بازی در بین کودکان و نوجوانان تبدیل شده و هرروز بر تنوع آنها افزوده می‏شود. پژوهش‏ها‏ی زیادی در چند سال گذشته در مورد این بازی‏ها‏نشان می‏دهد انجام حتی کوتاه مدت آنها توانایی‏ها‏ی شناختی چون تجسم فضایی، حافظه دیداری، زمان واکنش و سرعت پردازش را بهبود ...  بیشتر