تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی

جمشید حیدری؛ خدیجه علی آبادی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ سعید پورروستایی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 41-82

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.43942.2714

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. روش پژوهش آمیخته وطرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی کیفی و کمّی تشکیل شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش هدفمند انتخاب شد و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود، مورد مطالعه و تحلیل ...  بیشتر

اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق

محمدرضا وحدانی اسدی؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی آبادی؛ خسرو باقری

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 191-211

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.5566

چکیده
  طراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای توسعه، ارزشیابی و حفظ موقعیت‌هایی است که یادگیری و عملکرد را تسهیل می‌کند (رایگلوث، 2009). طراحی آموزشی از حوزه‌های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است (ریزر و دمپسی، 1391؛ ترجمه وحدانی اسدی و همکاران). اخلاق از مهمترین موضوعاتی است که نظام‌های آموزشی به ...  بیشتر

بررسی تأثیر وبلاگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی

یوسف مهدوی نسب؛ خدیجه علی آبادی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 191-209

چکیده
  در این پژوهش به تأثیر استفاده از وبلاگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی پرداخته شده است. آزمودنی‌های این پژوهش 37 نفر از دانشجویان ترم 2کارشناسی مدیریّت آموزشی سال 89-90 دانشگاه علامه طباطبائی که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را می‌گذراندند بودند. این پژوهش با روش تک آزمودنی انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه یادگیری مشارکتی بود. داده‌های ...  بیشتر

بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

خدیجه علی آبادی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 46-67

چکیده
  سرعت افزایش اطلاعات در کلیه رشته‏ها نیاز به بازنگری مداوم در برنامه‏های درسی را امری حیاتی نموده است. از آنجا که معمولا توقع می‏رود دانشگاه‏ها در به روز بودن اطلاعات جزء نهادهای پیش کسوت باشند بازنگری در برنامه‏های درسی دانشگاه‏ها یک باید است. مخصوصاً‌‍ در رشته تکنولوژی آموزشی که مجبور است در نوآوری و استفاده از امکانات ...  بیشتر