هنجاریابی آزمون هوشی آدمک گودیناف بر روی دانش آموزان 6 تا ۱۱ ساله شهر ساوه

علیرضا جعفری؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5985

چکیده
  ۱- هدف پژوهش: چون آزمون هوش گودیناف که برای اندازه گیری هوشی کودکان ساخته شده تا به حال در ایران هنجاریابی نشده است، در این پژوهش سعی شده، پس از مطالعه ویژگی های آزمون (پایایی، اعتبار و ...) برای آزمون مذکور هنجار مناسب تهیه شود. ۲- روش نمونه گیری: در این پژوهش از روش نمونه برداری چند مرحله ای استفاده شد و گروه نمونه را ۵۹۰ نفر شامل (۲۳۱ پسر ...  بیشتر

تأثیر آموزش فن خود گویی مبتنی بر واقعیت در حل تعارضات زناشویی: گزارش موردی

معصومه اسماعیلی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5986

چکیده
  تعارضات زناشویی یکی از مشکلات شایع جامعه ی امروزی به شمار می آید که معمولا به صورت پایدار در آمده و بنیان خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در حل تعارضات زناشویی به درمان هایی نیاز است که کوتاه مدت بوده و در عین حال بگونه ای توان بخشی باشد که بدون حضور مشاور و با حفظ استقلال افراد دچار تعارض، به ایشان کمک کند تا زندگی توأم با آرامش ...  بیشتر

بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

ناهید جهانشاهی؛ صغری ابراهیم قوام

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5987

چکیده
  در این پژوهش رابطه ی بین سبک های تفکر معلمان (قانونگذار، اجرایی، قضایی، کلی نگر، جزئی نگر، آزاد اندیش و محافظه کار) با متغیرهایی چون سن، جنسیت، رشته ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان در این مطالعه ۲۰۰ نفر (۷۵ مرد، ۱۲۵ زن) از معلمان زن و مرد مقاطع سه گانه ی تحصیلی شهرستان بم بودند که به روش نمونه ...  بیشتر

نقد و بررسی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن

کاترین فکری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5988

چکیده
  تصورات ذهنی هدایت شده یک روش ذهنی است که بر پایه استفاده آگاهانه از قوه تخیل برای ایجاد تغییرات سریع در جسم و روح استوار است. برای اجرای این تکنیک شیوه های مختلفی وجود دارد. لیکن در روش سیمونتن تلقینات آگاهانه مثبت و مستقیم درباره مبارزه با بیماری و بدست آوردن سلامتی استفاده می شود. این روش که برای بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می ...  بیشتر

بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی

شهناز کنعانی کتمجانی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5989

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی طراحی شده است. آزمودنی های این پژوهش ۶۳۹ نفر از دانش آموزان پسر و دختر متوسطه استان گیلان (۲۶۱ نفر پسر و ۳۷۸ نفر دختر) در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق ۶ ...  بیشتر

استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی (با تأکید بر تجارب موفق کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران)

محمد صدیق قادری؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5990

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی استرالیا، آمریکا و هند و مقایسه آنها با ایران انجام شده است. سؤال های اساسی آن عبارتند از: (۱) اهداف و خط مشی های کشورهای مورد مطالعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کدامند؟ (۲) کشورهای مورد مطالعه از چه طرح ها و نوآوری هایی جهت توسعه تکنولوژی اطلاعات ...  بیشتر

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5991

چکیده
  پایایی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، بر روی ۲۴۰ دانشجو (۱۵۱ دختر و ۸۹ پسر) مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی زیر مقیاس های پنج گانه از 61/0 تا 8/0 متغیر بود. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۶ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش ابعاد پنج گانه شخصیت توسط این آزمون را تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی که برای بررسی روایی سازه ...  بیشتر

مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آنان

علی نوری؛ مرتضی امین فر

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5992

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی آنان (جنسی، تحصیلات و سابقه خدمت) انجام شد و به همین منظور سه سؤال مطرح گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدائی شهر کرمانشاه تشکیل می داد که از این تعداد ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش تحقیق در این ...  بیشتر