بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران

مریم قیطریفی؛ خسرو رشید

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 11-28

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5967

چکیده
  عده ای معتقدند که بازی های رایانه ای رابطه منفی با عملکرد تحصیلی و وضعیت سلامت روانی داشته و بر میزان رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب، افسردگی و گوشه گیری نوجوانانی که به این بازی ها می پردازند ، تاثیر دارد. هدف پژوهشی حاضر بررسی و مقایسه تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (در سه گروه دانش آموزانی که از ...  بیشتر

رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

عباس رضوی؛ مجید جعفری زاده

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5968

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. بدین منظور از میان کلیه دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 6۰۰ دانش آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای استفاده شد. با اجرای این پرسشنامه محقق ساخته بر روی یک ...  بیشتر

کاربرد نظریه های رشد شغلی در مشاوره شغلی (پیوند بین نظر و عمل)

عبدالله شفیع آبادی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5969

چکیده
  نظریه به پیش بینی و تبیین وقایع آینده می پردازد و با دستیابی به یافته های جدید، کمک بسیاری به توسعه علم می کند. این انتظار زمانی برآورده می شود که بین نظریه و عمل هم سویی موجود باشد و نظریه در عمل بکار گرفته شود . نظریه های رشد شغلی ، رفتار شغلی فرد را تبیین می کنند و فرآیند تصمیم گیری شغلی را ساده و آسان می سازند. امروزه عواملی نظیر توسعه ...  بیشتر

مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین

علی مصلحی راد؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5970

چکیده
  با توجه به هدف های این مطالعه که مقایسه سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه ) و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی است . نمونه این پژوهش شامل ۲۰۰ نفر ( ۱۰۰ پسر، ۱۰۰ دختر ) از دانش آموزان سال اول متوسطه شهر قزوین بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی

مریم اسماعیل نصب؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 78-90

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5971

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روایت ها و استعاره های گروهی از افراد افسرده و مضطرب در مقایسه با افراد عادی می پردازد . استعاره از مفاهیم بنیادین بین رشته ای است که در سال های اخیر به نقش اساسی آن در ابعاد مختلف روانشناسی از جمله تشخیص و درمان اختلالات روانی بیش از پیش توجه می شود . در این پژوهش ، ۷ بیمار افسرده و ۵ بیمار مضطرب ...  بیشتر

بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان

فربرز درتاج؛ نسرین ربیعی وزیری

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5972

چکیده
  ادراک بینایی به معنای تعبیر و تفسیر محرک های حسی دریافت شده توسط سیستم بینایی است و یکی از فرایند های اساسی مغز است که نقش بسیار مهمی در کسب توانایی خواندن ایفا می کند. به منظور پژوهش در خصوص رابطه ی بین اختلال خواندن و نقص در ادراک بینایی دانش آموزان، ۱۲۰ آزمودنی از بین پایه های اول و دوم ابتدایی در هر دو جنس دختر و پسر به روش خوشه ای ...  بیشتر

مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه صدرایی (گامی به سوی نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی)

سعید بهشتی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5973

چکیده
  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ، یکی از علوم فلسفی یا فلسفه های مضاف است که با روش تعقلی و استدلالی ، به تحلیل و تبیین گزاره های تعلیم و تربیت اسلامی می پردازد. این حوزه معرفتی از هفت بخش تشکیل می شود: معرفت شناسی ، وجود شناسی، خداشناسی ، جهان شناسی ، انسان شناسی، معاد شناسی، و ارزش شناسی. در مقاله حاضر، کوشش به عمل آمده تا شماری از مهم ترین ...  بیشتر

بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی

عاشور محمد کوچکی؛ رسول کرد نوقابی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5974

چکیده
  این پژوهش با هدف یافتن روش هایی برای بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبد کاووس انجام شد که دارای طرح آزمایشی پیش آزمون به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزانی تشکیل می دادند که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ در یکی از دبیرستان های شهر گنبد کاووس ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه اولیه این ...  بیشتر

ساختار کتاب درسی و رویکرد حل مسئله

حسن ملکی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، صفحه 147-163

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5975

چکیده
  به منظور تهیه و تدوین برنامه ها و کتاب های درسی ، تولید دانش به عنوان یک راهبرد بسیار مهم باید مورد توجه قرار گیرد. تهیه و تولید مواد آموزشی نقش بسیار مهمی در یادگیری و همچنین در ارتقاء و افزایش مهارتهای تفکر دارند. از این رو، مهارت های تفکر، در طراحی و تولید مواد آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، هشت فرآیند برای تفکر، یعنی ...  بیشتر