بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین در دانشجویان

سیده خدیجه امیریان؛ زینب رضایی؛ سمیه حاتمی کیا؛ حسین کارشکی

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، ، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68167.3645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین (Lau, 2021) در دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران بود. نسخه چینی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین (COSRQ ) از هفت خرده‌مقیاس شامل: هدف‌گذاری، مدیریت زمان، سازمان‌دادن به محیط، تنظیم تلاش، راهبردهای شناختی-نظارتی، جستجوی کمک و خودارزیابی تشکیل شده است. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس

زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 159-177

https://doi.org/10.22054/jep.2020.34410.2354

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهت‌گیری هدف معلم بود. به این منظور 300 معلم پایه اول تا ششم ابتدایی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس جهت‌گیری هدف باتلر (2007) پاسخ دادند. این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر

خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF)

اکبر عطادخت؛ بهمن زردی گیگلو؛ حدیثه لاله

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/jep.2018.25625.1973

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه‌های تحصیلی ششم، هفتم، هشتم و نهم شهرستان اردبیل تشکیل می‌داد. از این میان 450 نفر نمونه به روش خوشه‌گیری چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک

فاطمه پورفریدونی؛ دکترابولفضل کرمی؛ دکترنورعلی فرخی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 98-116

چکیده
  این پژوهش به منظورتهیه مقیاسی برای ارزیابی هوش دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام گرفته است.این مقیاس براساس نظریه ترستون تدوین شده است. سؤال­ها به منظور سنجش هفت عامل هوشی؛ توانایی کلامی، سیالی کلامی، توانش عددی، سرعت ادراک، حافظه، استدلال قیاسی و درک فضایی طراحی شده است، این سؤال­ها براساس تعاریف هریک از ابعاد، از میان ...  بیشتر

هنجاریابی آزمون هوشی آدمک گودیناف بر روی دانش آموزان 6 تا ۱۱ ساله شهر ساوه

علیرضا جعفری؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5985

چکیده
  ۱- هدف پژوهش: چون آزمون هوش گودیناف که برای اندازه گیری هوشی کودکان ساخته شده تا به حال در ایران هنجاریابی نشده است، در این پژوهش سعی شده، پس از مطالعه ویژگی های آزمون (پایایی، اعتبار و ...) برای آزمون مذکور هنجار مناسب تهیه شود. ۲- روش نمونه گیری: در این پژوهش از روش نمونه برداری چند مرحله ای استفاده شد و گروه نمونه را ۵۹۰ نفر شامل (۲۳۱ پسر ...  بیشتر

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5991

چکیده
  پایایی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، بر روی ۲۴۰ دانشجو (۱۵۱ دختر و ۸۹ پسر) مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی زیر مقیاس های پنج گانه از 61/0 تا 8/0 متغیر بود. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۶ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش ابعاد پنج گانه شخصیت توسط این آزمون را تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی که برای بررسی روایی سازه ...  بیشتر