کلیدواژه‌ها = انگیزه پیشرفت
تعداد مقالات: 6
1. عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

دوره 12، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 155-171

10.22054/jep.2016.7387

علی محمد رضایی؛ فائزه جهان؛ معصومه رحیمی


3. اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 1-16

محمدرضا فرشاد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کوروش اسماعیلی؛ یوسف حبیبی


4. بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 179-190

محمد زارع؛ جواد مهربان؛ راحله ساریخانی