روانشناسی یادگیری
فرا تحلیل بررسی رابطه بین عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی

زهرا گلی زاده؛ لیلا میرزایی؛ محبوبه میرزایی

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 200-226

https://doi.org/10.22054/jep.2024.72276.3790

چکیده
  عزت‌نفس یکی از ویژگی های مهم شخصیتی فرد است که نقش مهمی در موفقیت او در زندگی فردی و اجتماعی دارد. برخورداری از عزت‌نفس به فرد کمک می‌کند تا با شوق و انگیزه بیشتری برای موفقیت تلاش کند و نسبت به آینده مثبت اندیش و خوش‌بین باشد. پژوهش حاضر به روش فرا تحلیل و با ترکیب پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه ی رابطه عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی انجام‌شده ...  بیشتر

فرا تحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته

الناز صادقی دیزج؛ سید داوود حسینی نسب؛ فریبا عسگریان؛ اصغر شیرعلی پور؛ محمدرضا مقصودی

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 79-103

چکیده
  آموزش از اساسی‌ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد، در برنامه‌های درسی جدید و روش‌های آموزش آن، تأکید اساسی بر روش‌هایی است که در آن دانش‌آموز نقش فعالی دارد. در این روش‌ها، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر عهده دانش‌آموز است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های مرور ...  بیشتر