کلیدواژه‌ها = یادگیری مشارکتی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

دوره 15، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 133-153

10.22054/jep.2019.30599.2183

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی


2. تأثیر یادگیری مشارکتی با گروه‌های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره‌ی ریاضی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 119-139

10.22054/jep.2017.7764

خدیجه حاجی حسینلو؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا


3. مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی

دوره 10، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 55-79

آزاد الله کرمی؛ حسن ملکی؛ افشین بابامرادی