روانشناسی یادگیری
تدوین بسته آموزشی خوداطمینانی تحصیلی دانش‏ آموزان با اختلال یادگیری خاص؛ رویکردی کیفی

لیلا صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سالار فرامرزی؛ غلامعلی افروز

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 106-133

https://doi.org/10.22054/jep.2024.71063.3747

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی خوداطمینانی تحصیلی برای دانش‏آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای قیاسی بود. نمونه‏گیری به‌صورت هدفمند آغاز شد و از منابع نوشتاری با موضوع خوداطمینانی استفاده گردید. سپس محتوای کتاب‌ها و مقاله‌ها ازنظر اجزاء و مؤلفه‌های مرتبط با خوداطمینانی تحصیلی مورد تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری

فاطمه مظاهری تهرانی؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22054/jep.2023.58541.3268

چکیده
  اختلال یادگیری از جمله مهم‌ترین مباحث در روانشناسی تربیتی است که نیازمند مداخله زود هنگام است تا از اثرات مخرب آن پیشگیری شود. کودکان دارای اختلال یادگیری با مشکلات هیجانی بیشتر از همسالان خود دست به گریبان هستند. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شده. به منظور دستیابی به این هدف ...  بیشتر

اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران

فرح مملکت دوست؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ مرضیه طالب‌زاده شوشتری

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22054/jep.2023.66243.3574

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی و تداوم اثر آموزش ادراکی حرکتی بر اختلال ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیری در شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز اختلال ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

یوسف دهقانی؛ نگین مجدبان؛ سید علی افشین؛ مهدی فرازجا

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 111-135

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58244.3252

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری صورت گرفت. این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون -پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر با اختلال یادگیری پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده‌شده از سوی مدارس به مرکز اختلال یادگیری ...  بیشتر