مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن

سیدصدرالدین شریعتی؛ روح اله حسن زاده؛ سعید بهشتی؛ احمد سلحشور

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400، ، صفحه 139-164

https://doi.org/10.22054/jep.2022.63596.3475

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، استنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازدیدگاه انسانشناختی علامه بااستفاده ازروش استنتاجی فرانکنا ازکتابهای انسانشناختی ایشان است. پارادایم تحقیق، کیفی و نوع آن کاربردی است. نتایج نشان داد اصول تربیت اجتماعی ایشان عبارتنداز: تأثیر متقابل فردواجتماع بریکدیگر؛ وجود تفاوتهای فردی درانسانها؛ پرورش قوای عقلانی انسان؛ ...  بیشتر

بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه

فرشته ملاسلمانی؛ دکتر علی قائمی؛ دکتر سعید بهشتی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 120-150

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مبانی تربیت‏اجتماعی از دیدگاه‏امام‏سجاد(ع) در صحیفه سجادیه می‏باشد. برای رسیدن به این مقصود ابتدا مفهوم تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) با تأکید بیشتر بر صحیفه سجادیه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تا بدین ترتیب قالبی معین برای استخراج و تبیین مبانی تربیت‏اجتماعی از صحیفه فراهم‏گردد. در این‏پژوهش ...  بیشتر

روش‏های تربیت اجتماعی از منظر ملامحسن فیض کاشانی (ره)

علی کربلایی پازوکی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 16-47

چکیده
  با توجه به اینکه یکی از مشکلات مهم عصر ما بحران هویت اجتماعی و فقدان معنویت است، امروزه تربیت اجتماعی به عنوان یکی از ساحت‌های تربیت مورد توجه جدی اندیشمندان علوم تربیتی قرار گرفته است. تربیت‏یافتگی اجتماعی انسان سبب غلبه فرد بر خودمحوری در زمینه‌های معرفتی، ارتباطی و عاطفی می‌شود. یعنی انسان‌ها حال و وضع، شناخت، اطلاعات، علایق ...  بیشتر

مقایسه نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۵

خلیل اسماعیل پور؛ حسن ملکی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1385، ، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6000

چکیده
  یکی از کار کردها و اهداف صریح آموزش پرورش، تحقق اهداف اجتماعی در دانش آموزان است. در این تحقیق نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران با توجه به اهداف اجتماعی این دوره بررسی و مقایسه شده است. به این منظور با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ۴۹۱ نفری انتخاب شد و برای ...  بیشتر