کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 155-169

10.22054/jep.2019.37802.2503

محمد باقر مجیدیان فرد؛ مژگان محمدی مهر؛ مرتضی نجیمی


5. اثر بخشی آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش‏آموزان متوسطه

دوره 9، شماره 27، بهار 1392، صفحه 2-26

کامران گنجی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رضا لطفعلی


6. بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 1-21

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی