روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه‏ی اهداف پیشرفت با عملکرد حافظه‏ی فعال: نقش واسطه‏ای عواطف

طاهره محبوبیان؛ فریبرز نیکدل

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 222-248

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72221.3783

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‏ای عواطف در رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد حافظه‏ی فعال انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی مبتنی بر مدل همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از این جامعه، ۳6۰ نفر، با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای، انتخاب و به ...  بیشتر

پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت

زهرا براتی؛ ولی اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ پریسا تجلی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22054/jep.2021.33223.2292

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 1395-96 بود. تعداد افراد نمونه جمعاً 401 دانشجو ...  بیشتر

مقایسه‌‏ی پردازش هیجانی، کمک‏‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین

علی شیخ الاسلامی؛ زهرا بشاشی؛ علی جعفری

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22054/jep.2020.27629.2046

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ پردازش هیجانی، کمک‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. تمامی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

علی محمد رضایی؛ فائزه جهان؛ معصومه رحیمی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 155-171

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. به این منظور تعداد 246 دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر آبدانان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMQ) و پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون ...  بیشتر

بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان

حسن محمودیان؛ هادی صفریان؛ حسین هاشمزاده واعظ؛ سید عبدالله میرمحمد تبار؛ شیرین رضوانی فر

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 123-135

چکیده
  یکی ازعوامل تأثیرگذار در رضایت از زندگی داشتن هدف و جهت گیری مثبت به زندگی می باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی جهت گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی است. که 362 دانشجوی دانشگاه سمنان پرسشنامه ی پرسشنامه جهت گیری زندگی، پرسشنامه اهداف پیشرفت و پرسشنامه رضایت از زندگی را پاسخ دادند. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمال‌گرایی دو بعدی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

رحیم بدری گرگری؛ منصور بیرامی؛ سولماز دبیری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 21-46

چکیده
  زمینه: پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش­آموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلی هم درنظر گرفته می شوند از جمله مسائل مهم در تعلیم و تربیت هستند و عوامل مهمی به جز توانش­های شناختی در آن­ها نقش دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمال­گرایی دوبعدی و اهداف پیشرفت با رضایت و پیشرفت تحصیلی در قالب یک مدل پیشنهادی است. روش: بدین منظور، ...  بیشتر

بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله ریاضی

پروین کدیور؛ ولی‏اله فرزاد؛ مهدی دستا

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 96-118

چکیده
  زمینه:حل مسأله یکی از هدف‏های مهم آموزشی به شمار می‏آید و یکی از خواسته‏های معلمان و والدین، کسب توانایی حل مسأله از سوی دانش‏آموزان می‌باشد. هدف:هدف این پژوهش بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله بود. روش:پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از روش‏های الگوی علّی قرار دارد. در این ...  بیشتر