تأثیر ترکیبی روش‏های سنجش جایگزین(عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد

دکتر یدالله خرم آبادی؛ دکتر علی دلاور

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 88-109

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر ترکیبی بکارگیری روش‌های مختلف سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان را مورد بررسی قرار داد. نمونه پژوهش را 40 دانش‌آموز پسر پیش دانشگاهی در رشتة علوم تجربی منطقه 2 خرم‌آباد تشکیل دادند که در دو کلاس متفاوت به‏صورت ‏تصادفی‏خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‏گیری مورد استفاده ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی

دکتر منصور سودانی؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر احمد اعتمادی؛ دکتر علی دلاور

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 40-56

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسة اثربخشی درمان راه‏حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی بود.آزمودنی‏های نمونة پژوهش شامل 33 زوج(66 نفر زن و مرد) از 150 زوج متقاضی مشاوره بودند که به دلیل درگیری و تعارض به شعب شورای‏حل اختلاف وابسته به دادگستری شهر اهواز مراجعه‏داشتند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه 42 سؤالی ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله

دکتر سیمین رونقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرهاد جمهری

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 124-144

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی یک آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. روش نمونه گیری تصادفی از یک جامعه در دسترس بود که برای این منظور ابتدا 500 کودک دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کرج بزرگ توسط «مقیاس دلبستگی کودکان 12-6 ساله» مورد سنجش قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج حاصله از میان ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 87-86

الهه فصیح فر؛ دکتر علی دلاور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 46-62

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتباریابی و بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامۀ سنجش بلوغ اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از کتابها و مقالات و پژوهشهایی که در این خصوص صورت گرفته بودند، ویژگیهای مربوط به رشد و بلوغ اجتماعی استخراج شد و متناسب با آنها عباراتی که هر کدام شامل 5 گزینه بود ساخته شد. اعتبار یابی محتوایی براساس ارزیابی­های ...  بیشتر